Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan
Prosedyrer og håndbøker

Prosedyrer for operasjon av NOFOs utstyr er samlet nedenfor

Offshore avhending av olje/oljeemulsjon

Overføringen av olje/emulsjon fra OR-fartøy til tankfartøy beskrives her

Operasjonsmanualer

Oljevernfartøy barriere 1 og 2

Oljevernfartøy barriere 3 IGK  (Det pågår et arbeid sammen med Kystverket om å harmonisere FKB/IGK Operasjonsmanual. Ny versjon vil bli publisert.)

Formasjoner

NOFO J

NOFO Åpen U

Dispergering

Fastmontert anlegg

Håndbøker

Håndbok for strandrensing

Oljevernutstyr - metoder og bruk

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet