Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Ressurser og kapasiteter chevron_right NOFOs ressurser chevron_right Fjernmåling
Flyovervåkning

NOFO har tilgang til to overvåkingsfly gjennom et trepartssamarbeid med Kystverket og Kystvakten. 
LN-KYV er primærfly og LN-TRG er reservefly.

Flyene er en plattform for sensorer som IR, optisk, SLAR og MBR foruten trente operatører ombord.

Overvåkingsflyene brukes til taktisk manøvrering, guiding, generell overvåking, overføring av data til ILS/ILK og relestasjon for kommunikasjon.

Flyene flyr regelmessig for NOFO. Alle områder på sokkelen (Sørfeltene, Vest, Haltenbanken og Barentshavet) dekkes minimum 4 ganger per år. De deltar også jevnlig på øvelser i NOFO regi for å trene samhandling mellom innsatsledelse på sjø og operatør i fly.

NOFO kan gjennom Kystverket anmode om bistand gjennom BONN avtalen for ytterligere flyovervåkingsressurser.

Fly
Fly
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet