Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett
Tiltakskort

Tiltakskort ved akutt forurensning i prioriterte områder beskriver forhåndsplanlagte tiltak for rask iverksetting av innsats. 

Tiltakskort ved akutt forurensning skal inneholde illustrasjoner og beskrivelse av:

  • De utvalgte miljøsårbare områdene som skal beskyttes
  • Hvilke strategier og tiltak som kan iverksettes for å beskytte områdene
  • HMS-forhold
  • Sårbare miljøressurser som plante- og dyreliv
  • Utstyrsbehov ut fra definert strategi og tiltak
  • Adkomstmuligheter, samt hvor man kan transportere og plassere utstyr
  • Spesielle forhold, muligheter og begrensninger for gjennomføring av tiltak

Tiltakskort i NOFO COP

Veileder for tiltakskort

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet