Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett chevron_right Oljetyper og egenskaper
Forvitringsdata i Excel - format

NOFO vedlikeholder en samlet oversikt over resultater fra forvitringsstudier gjennomført for norske råoljer og kondensater. Resultatene er samlet i en database, som blant annet gjør det mulig å sammenligne ulike oljetyper og deres egenskaper under ulike forhold.

Forvitringsstudier merket med *(årstall) indikerer hvilket årstall OWM studien er gjort. 

Databasen oppdateres fortløpende av NOFO, basert på data fra forvitringsstudier som gjøres tilgjengelig av operatørene. I tillegg til tilrettelagte utdrag og visninger er en utgave i Excel-format tilgjengelig for nedlasting.

Merknad: : Vurderingen av tilflyt i kolonne Q, «Redusert tilflyt», er kun basert på viskositeten til oljen. Tilflytsevnen er også avhengig av voksinnholdet og pour point. Oljer med et høyt pour point, gir ofte residuer og emulsjoner med høye viskositeter, men ikke alltid. Høyt pour point skyldes ofte et høyt voksinnhold, men dette er igjen ikke tilfelle for alle oljer. Oljer med høyt pour point kan stivne på sjøen, spesielt ved vinterforhold, noe som vil ha betydning for oljens tilflytsevne. Dette bør derfor hensyntas i vurderinger av tilflyt.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet