Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan chevron_right Logistikk og avfall
Fremskutte depot

NOFO har kartlagt mulige steder som kan benyttes som fremskutte depot i nærhet til NOFOs eksempelområder. 

Det er tre typer informasjon man kan hente ut fra datasettet

  • Egnede fremskutte depot i forbindelse med eksempelområder (kaianlegg)
  • Mulige overnattingssteder/forpleining i nærheten av fremskutte depot
  • Samkjørt database på fremskutte depot opp mot mulige steder for avfall beskrevet i avtalen med SAR.

Krever innlogging på NOFO COP

Fremskutte depot i NOFO COP

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet