Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Kartdelen av NOFOs Planverk

Gjennom 2023 og 2024 er det gjennomført et større arbeid for å systematisere, tilrettelegge og tilgjengeliggjøre den geografiske informasjonen som ligger til grunn for NOFOs Planverk, en utvikling som fortsatt pågår. Som et resultat av dette arbeidet har NOFOs Planverk nå en web-del og en kart-del. Disse er sømløst knyttet sammen, i form av lenker mellom de to delene. 

 

Startsiden til kartdelen av Planverket er vist nedenfor. Det er under utviklingen lagt stor vekt på en logisk oppbygging og utvalg av temaer av direkte betydning for Planverket. Videre, at det skal være en fullverdig engelskspråklig utgave, for demonstrasjon og kommunikasjon eksternt.

Tekstlig informasjon om innholdet er gitt under Datasett, og brukergrensesnittet er det samme som for NOFO COP.

 

Plnverkskart_ill.png

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet