Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Planverket i bruk chevron_right Stier i planverket
For myndigheter

Nedenfor er det valgt ut et sett lenker til de deler av Planverket som kan være relevant for saksbehandlere hos myndigheter.

Nøkkelinformasjon oljetyper

Massebalanse oljetyper

Forvitringsstudier

Systemer

Ytelse

Fartøy i stående beredskap

Mobiliserbar flåte

Offshore oljevernfartøy

Redningsselskapets fartøy

Kystnære oljevernfartøy

Terminalfartøy

Plassering dispergeringsmiddel

Mobilisering

Eksempelområder

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet