Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Metoder og standarder chevron_right NOFO
Beredskapsbygging

Formålet her er å beskrive prosessen for informasjonsdeling mellom operatørselskap og NOFO ved etablering av oljevernberedskap for en gitt aktivitet.

NOFO sitt hovedmål er å gi best mulig råd gjennom hele prosessen, både for leteboringer og ved utvikling av nye felt, inkludert analyseresultater, beredskapsløsninger, operativ tilnærming og søknader. 

Ved oversendt oljevernplan vil NOFO bekrefte mottak av denne og etablere beredskapen. 

Beredskapsbygging
Beredskapsbygging

Operatøren varsler NOFO 6-9 måneder før oppstart av aktiviteten, for en gjennomgang av prospektet. NOFO vil bidra med informasjon om tilgjengelige fellesskapsressurser for oljevern.

Det anbefales at NOFO forelegges forslag til beredskapsløsning når utkast til beredskapsanalyse foreligger, slik at NOFO kan bistå med råd før søknaden om tillatelse til virksomhet sendes Miljødirektoratet.

Oljevernplanen oversendes NOFO minimum tre uker før oppstart, som en formell bestilling av tilstrekkelig beredskap for aktiviteten. NOFO bekrefter mottak av oljevernplanen og etablering av beredskap. 

Verifikasjon av oljevernplanen kan gjennomføres sammen med operatøren. NOFO utarbeider en "Operativ status"-rapport etter gjennomført verifikasjon.

add Grensesnitt - beredskapsbygging
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet