Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Metoder og standarder chevron_right NOFO
Beredskapsbygging

Formålet her er å beskrive prosessen for informasjonsdeling mellom operatørselskap og NOFO for etablering av oljevernberedskap. 

NOFO sitt hovedmål er å gi best mulig råd gjennom hele prosessen for leteboring og utvikling av nye felt. Dette blant annet gjennom rådgivning i forbindelse med beredskapsløsninger, analyseresultater, operativ tilnærming og søknader. 

Ved oversendt oljevernplan vil NOFO bekrefte mottak av denne og sette opp beredskapen. 

Beredskapsbygging
Beredskapsbygging

Operatør varsler NOFO 6-9 måneder før oppstart av aktivitet for gjennomgang av prospekt. NOFO vil bidra med informasjon om tilgjengelige fellesskapsressurser for oljevern.

Det anbefales det at NOFO forelegges forslag til beredskapsløsning når utkast til beredskapsanalyse foreligger, slik at NOFO kan bistå med råd før søknad om tillatelse til virksomhet sendes Miljødirektoratet.

Oljevernplan oversendes NOFO tre uker før oppstart som formell bestilling på aktivitet. NOFO bekrefter mottak av oljevernplan og etablering av beredskap. 

Verifikasjon av oljevernplan kan gjennomføres sammen med operatør. NOFO utarbeider rapport "Operativ status oljevernberedskap" etter gjennomført verifikasjon.

add Grensesnitt beredskapsbygging
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet