Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Metoder og standarder chevron_right NOFO
Beredskapsbygging

Formålet her er å beskrive en prosessen for informasjonsdeling mellom operatørselskap og NOFO for etablering av oljevernberedskap. 

NOFO sitt hovedmål er å gi best mulig råd gjennom hele prosessen for leteboring og utvikling av nye felt. Dette blant annet gjennom å rådgi om beredskapsløsninger, analyseresultater og operativ tilnærming og søknader. 

Ved oversendt oljevernplan vil NOFO bekrefte mottak av denne og sette opp beredskapen. 

Operatør varsler NOFO 6-9 måneder før oppstart av aktivitet for gjennomgang av prospekt. NOFO vil bidra med forslag til mulige beredskapsløsninger basert på tilgjengelige fellesskapsressurser.

I tillegg til dette vil NOFO bistå med råd til både miljørisikoanalyser og beredskapsanalyser.

NOFO kan også være bistå med rådgivning til søknad til MDIR.

Oljevernplan oversendes til NOFO 3 uker før oppstart som formell bestilling på aktivitet. NOFO bekrefter mottak av oljevernplan og etablering av beredskap. 

Verifikasjon av oljevernplan kan gjennomføres sammen med operatør. NOFO utarbeider rapport om gjennomgått verifikasjon.

add Prosess beredskapsbygging
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet