Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett
Adkomst

Kystområdene langs Norges mer enn 100 000 km lange kystlinje er stedvis utfordrende for navigasjon, og adkomst til selve stranden for gjennomføring av operasjoner i barriere 4 (remobiliserbar strandet olje) og barriere 5 (strandet olje). Under denne temagruppen er det samlet informasjon som er av betydning for planlegging av aksjoner i kyst- og strandsonen, delvis utarbeidet av NOFO og delvis hentet fra WMS-kilder, som følger:

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet