Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Kvalitetssikring
Oppdateringsfrekvens

Faglig Forum orienteres fortløpende om vesentlige endringer i Planverket, både struktur og innhold. Mindre endringer og normalt vedlikehold gjennomføres jevnlig.

All informasjon vedrørende fartøy og beredskapsutstyr hentes fra NOFOs interne registre og oppdateres fortløpende.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet