Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Kvalitetssikring
Oppdateringfrekvens

Planverket oppdateres 1 gang i kvartalet. Oppdateringer blir kunngjort i NOFO Faglig Forum og ført inn i logg. 

All informasjon vedrørende fartøy, dispergering og utstyr hentes jevnlig fra NOFOs interne register og oppdateres fortløpende. 

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet