Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan chevron_right Logistikk og avfall
Avfall

For avfall har NOFO inngått rammeavtale med SAR, Norsk spesialolje(NSO) og Scandinavian Tank Storage (STS)

SAR

NOFO har idag rammeavtale med SAR for håndtering av farlig avfall og tilhørende miljøtjenester. 

SAR kan ta imot, mellomlagre, transportere og destruere oppsamlet emulsjon.

SAR kan også ta imot oljebefengt avfall ved en strandaksjon. 

Norsk Spesialolje

NOFO har en rammeavtale med Norsk Spesialolje for levering av oppsamlet emulsjon til gjenvinning og destruksjon. De benytter samarbeidspartnere og underleverandører slik at den totale kapasiteten i markedet blir fullt utnyttet ved behov. 

Per idag er det tilgang på tankkapasitet i Bamle og Arendal på 50000 m3.

STS

Norsk Spesialolje sammen med STS kan tilby mellomlagring av oljeavfall. Disse disponerer nærmere 4 millioner m3 lagringskapasitet i de nordiske land.

add NOFO avfallsplan med veileder
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet