Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett chevron_right Operasjon og ytelse
Effektivitet og ytelse

Effektivitet angir hvilken andel av tilgjengelig oljeemulsjon som systemer i de enkelte systemgruppene kan bekjempe innen sitt operasjonsvindu, hvor også effektivitet innen ulike intervaller av bølgehøyde hensyntas.

Reell ytelse angir for hver systemtype hva den forventede reelle ytelsen er i form av antall kubikkmeter bekjempet oljeemulsjon pr. døgn, gitt systemenes kapasitet, effektivitet og operasjonsvindu. Disse er alle faktorer som inngår i systemers operasjonssyklus.

Effektivitet 

Reell ytelse

Da reell ytelse av NOFOs systemer for båtdispergering er svært avhengig av gangtid fra lokasjon til base for etterfylling presenteres ikke dette i kartløsningen.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet