Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Ressurser og kapasiteter chevron_right NOFOs ressurser chevron_right Fjernmåling
Droner

NOFO har beredskapsavtale med Tiepoint for leveranse av dronetjeneste i nærsonen for alle barrierer. Avtalen innebærer at de skal kunne stille med 20 droner og 20 dronepiloter. Første drone og droneoperatør skal være tilgjengelig på en NOFO base i løpet av 24 timer.

Med nærsone menes område rundt et fartøy, eller fra land, for å kunne få et godt situasjonsbilde fra innsatsområdet. Live overføring av bilde fra drone til bro eller beslutningstager er en forutsetning for å kunne være en solid nærsone ressurs.

Bruksområde for droner:

  • Taktisk manøvrering ved bruk av lenser
  • Guiding - hvor er den bekjempbare oljen?
  • Generell overvåking - kartlegging av et større område rundt fartøy eller landområde
  • Overføre data fra drone og ned til innsatsleder på fartøy
  • Kartlegge miljøressurser

Bilde_OPV_2022_med_NS_Orla__CB4__Foxtail_og_drone_BRUK.jpg

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet