Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett chevron_right Oljetyper og egenskaper
Oljetyper - geografisk plassert

Nedenfor er det vist et kart over den geografiske plasseringen av de oljetyper det er gjennomført forvitringsstudier for.

Samme informasjon er tilgjengelig  i NOFO COP, med muligheter for justering av kartutsnitt og for å sammenholde med andre typer geografisk informasjon.

Geografisk plassering av oljer det finnes forvitringsstudier av
Geografisk plassering av oljer det finnes forvitringsstudier av
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet