Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett chevron_right Oljetyper og egenskaper
Oljetyper - geografisk plassert

Geografiske plasseringen av de oljetyper det er gjennomført forvitringsstudier for er tilgjengelig  i NOFO COP Oljetyper - grafisk plassert med muligheter for justering av kartutsnitt og for å sammenholde med andre typer geografisk informasjon.

 

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet