Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Oppslagsverk
Erfaringer fra hendelser

I NOFOs overordnede barrierestrategi og i BarKal er det beskrevet hva slags systemer, strategier og taktikker som primært er planlagt anvendt i de ulike barrierene. Samtidig er det beskrevet at situasjon og lokale forhold vil avgjøre hvilke løsninger som er optimale, blant annet at tyngre systemer kan benyttes kystnært dersom forholdene tillater det. På denne siden gjengis erfaringer fra konkrete hendelser i norske farvann.

M/V Rocknes (2004)

Fra intervju med Per Magne Sævik, som deltok i aksjonen, 30.06.21: Oljen samlet seg i bukt ved Kongshavn. Ble pumpet effektivt med NorMar-skimmer uten bruk av lenser. Grip X m/feltlense og NorMar med børstekassett var godt egnet.

Spyling av svaberg med varmt vann var effektivt.

Oppsamlet blanding av vann og emulsjon ble under aksjonen settlet på IBC-containere (tok ca. 60 min) og fritt vann ble tatt av før videre lagring på IBC-containere.

 

M/V Prestige (2002)

Prestige
Prestige

 

M/S Server (2007)

 

M/S Full City (2009)

Fra intervju med Per Magne Sævik, som deltok i aksjonen, 30.06.21: Olympic Poseidon gikk tett opp mot land. En HiVisc-skimmer ble dirigert inn i vika med olje, men rakk ikke fram. Personell ombord i en GH14 og en person med absorberende lense "dro" flaket ut slik at HiVisc fikk tilgang. Skimmeren ble styrt fra brovingen for å ha oversikt. Skimmeren ble kjørt for fort, slik at vanninnholdet var 70 %. Erfaringen er at operatøren må ha god kunnskap om og erfaring i bruk av skimmeren.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet