Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger
Mobilisering

Forutsetninger for mobilisering omfatter:

 

Frigivelsestid for fartøy i stående beredskap

Område

Frigivelsestid

Gangfart

Senterposisjon

Goliat

4 timer

14 knop

N 71o 18’
E 022o 15’

Aasta Hansteen

6 timer

14 knop *

N 66o 33'
E 007o 36'

Haltenbanken

6 timer

14 knop *

N 65o 09’
E 007o 08’

Gjøa

4 timer

14 knop

N 61o 15’
E 003o 39’

Tampen

6 timer

14 knop *

N 61o 14’
E 002o 02’

Troll/Oseberg

6 timer

14 knop *

N 60o 45’
E 003o 20’

Sleipner/Utsira Nord

6 timer

14 knop *

N 59o 17’
E 002o 31’

Sleipner/Utsira Sør

6 timer

14 knop *

N 58o 25’
E 001o 52’

Tananger/Yme

6 timer

14 knop

N 57o 49,1’
E 004o 32,1’

Ekofisk

6 timer

14 knop

N 56o 24’
E 003o 22’

* Equinor oppgir at det i plansammenheng kan legges til grunn en hastighet på 17 knop for disse fartøyene.

Fartøyene som bekler rollen vil kunne variere, eksempelvis ved avløsning for mannskapsskifte eller nødvendig vedlikehold.

For avløserfartøyene gjelder responstider og posisjoner som i tabellen under. Her legges den posisjonen som er lengst vekk til grunn for beregningen. 

Område Frigivelsestid Gangfart Mest nordlig posisjon Mest sørlig posisjon
Avløser Nord Goliat 4 timer 14 knop N 71o 18’
E 022o 15’
N 70o 38’
E 023o 36’ 
Avløser Sør  6 timer 14 knop * N 66o 33’
E 007o 36’
N 58o 25’
E 001o 52’

Responstid for oljevernfartøy til sleping

For oljevernfartøy fra Redningsselskapet (RS) legges 2 timers frigivelse til grunn, og dertil gangtid til lokasjon for hvert enkelt fartøy.

For andre oljevernfartøy henter man fra NOFO sin pool av oljevernfartøy til sleping. Her legges det til grunn at fartøy vil være tilgjengelig innen 24 timer.

NOFO anbefaler at man legger til grunn maksimalt 6 oljevernfartøy til sleping innen 24 timer, og deretter 6 nye oljevernfartøy til sleping innen 48 timer. Oljevernfartøy utover dette vil komme fortløpende.

Responstid for oljevernfartøy til sleping i Barentshavet
Responstidskrav Slepefartøy fra
36 timer NOFO-pool for oljevernfartøy til sleping med avstander fra Hammerfest over 120 nautiske mil
24 timer NOFO-pool for oljevernfartøy til sleping med avstander fra Hammerfest under 120 nautiske mil
Under 24 timer Redningsselskapets fartøy kan benyttes fra utvalgte stasjoner til lokasjoner inntil 120 nautiske mil fra stasjonen
Kortere responstidskrav enn hva Redningsselskapet kan dekke Særskilt avtale gjennom NOFO

Til analyseformål anbefaler NOFO at man begrenser seg til maksimalt 3 fartøy fra Redningsselskapet i en konkret beredskapsløsning.

Mobilisering av vaktlag ved NOFOs baser

Hver base har to vaktlag.

Responstiden for vaktlag 01 er 3 timer

Responstiden for vaktlag 02 er 30 timer

2 systemer i beredskap

Mobiliseringstid

Merknader

System 01

Innen 10 timer

Lossing, lasting og klargjøring.

NOFO-besetning for basens første system er på 3 timers beredskap

System 01 fra Sandnessjøen

Innen 20 timer

Færre fartøy tilgjengelig fra Sandnessjøen gjør at responstiden for første system er satt til 20 timer.

For tiden kun system 01 tilgjengelig fra Sandnessjøen

System 02

Innen 30 timer

NOFO-besetning for basens andre system er på 30 timers beredskap

Responstid for tankfartøy

Tankfartøy vil være tilgjengelig for NOFO gjennom en egen avtale med Altera.

Under en oljevernaksjon vil NOFO kunne benytte tankfartøyene som mellomlagringsstasjoner for emulsjon. 

Responstid for Haltenbanken og sørover: innen 36 timer

Responstid for Barentshavet: innen 72 timer

Transitthastigheter til bruk i analyser

Fartøy Hastighet
OR-fartøy 14 knop
Oljevernfartøy offshore 10 knop
Oljevernfartøy fra Redningsselskapet 20 knop
Tankfartøy 15 knop
Oljevernfartøy kystnært 7 knop

14 knop for OR-fartøy er en konservativ tilnærming, men har vist seg å være en god verdi for planformål. Fartøysspesifikke hastigheter som kan være høyere er basert på operatørenes tilbakemeldinger.

Responstid for overvåkingsfly

2 timer mellom 07-19

4 timer mellom 19-07 og i helger

Responstid for droner

24 timer til hvilken som helst av NOFOs baser.

Mobilisering av kystnære systemer til NOFOs baser

  Fullt utbygd med 10 kystsystemer  Antall fartøy Minimum 1 system innen
Hammerfest Innen 48 timer 16 fartøy* 48 timer
Sandnessjøen Innen 120 timer 16 fartøy* 48 timer
Kristiansund Innen 120 timer 16 fartøy* 48 timer
Sløvåg Innen 120 timer 16 fartøy* 48 timer
Stavanger Innen 120 timer 16 fartøy* 48 timer
* 10 Kystsystem består av 16 fartøy; 10 er oppsamlingssystem, 4 er opptakssystem, og 2 er kommando- og støttesystem. Ett komplett kystsystem består av 3 fartøy.
Etter 20 døgn vil alt beredskapsmateriell NOFO disponerer for InnsatsGruppe Kyst (IGK) til bruk i barriere 3 og 4 være tilgjengelig hvor som helst på norskekysten.
Fra Lofoten og sørover vil utstyr og fartøy kunne transporteres til egnede kaier innenfor de oppgitte responstidene.

Utsetting av utstyr

Det regnes 1 time for utsetting av oljevernutstyr fra fartøy. 

Dette gjelder både for utstyr for mekanisk oppsamling og utstyr for kjemisk dispergering.

Tilgjengelighetsfaktor for fartøy benyttet i beredskap i barriere 1 og 2

Fartøy som benyttes i barriere 1 og 2 har mannskapsskifter, dokkinger, seilingsmønster og forpliktselser for sertifikatopprettholdelse som medfører at de i mindre perioder ikke vil være tilgjengelig som beskrevet i Planverket. 

NOFO anbefaler derfor at man i analyser benytter følgende tilgjengelighetsfaktor for beregning av fullt utbygd barriere 1 og 2;

1-4 systemer +1  system
5-8 systemer +2 system
9-12 systemer +3 system
> 12 systemer +4 system
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet