Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger
Mobilisering

Forutsetninger for mobilisering omfatter:

 

 

Frigivelsestid for fartøy i stående beredskap

Område

Frigivelsestid

Gangfart

Senterposisjon

Goliat

4 timer

14 knop

N 71o 18’
E 022o 15’

Haltenbanken

6 timer

14 knop *

N 65o 09’
E 007o 08’

Aasta Hansteen

6 timer

14 knop*

N 66o 33'
E 007o 36'

Gjøa

4 timer

14 knop

N 61o 15’
E 003o 39’

Tampen

6 timer

14 knop *

N 61o 14’
E 002o 02’

Troll/Oseberg

6 timer

14 knop *

N 60o 45’
E 003o 20’

Sleipner/Utsira Nord

6 timer

14 knop *

N 59o 17’
E 002o 31’

Sleipner/Utsira Sør

6 timer

14 knop *

N 58o 25’
E 001o 52’

Tananger/Yme

6 timer

14 knop

N 57o 49,1’
E 004o 32,1’

Ekofisk

6 timer

14 knop

N 56o 24’
E 003o 22’

* Equinor oppgir at det i plansammenheng kan legges til grunn en hastighet på 17 knop for disse fartøyene.

* Fartøyene som bekler rollen vil kunne variere, eksempelvis ved avløsning for mannskapsskifte eller nødvendig vedlikehold

For avløser fartøyene gjelder følgende responstider og posisjoner. Her legges den posisjonen som er lengst vekk til grunn for beregningen. 

Område Frigivelsestid Gangfart Mest nordlig posisjon Mest sørlig posisjon
Avløser Nord Goliat 4 timer 14 knop N 71o 18’
E 022o 15’
N 70o 38’
E 023o 36’ 
Avløser Sør  6 timer 14 knop* N 66o 33’
E 007o 36’
N 58o 25’
E 001o 52’

 

Responstid overvåkingsfly

2 timer mellom 07-19

4 timer mellom 19-07 og i helger

Responstid droner

24 timer til hvilken som helst av NOFOs baser

 

Responstid oljevernfartøy for sleping

For Redningsselskapet (RS) legges 2 timer frigivelse til grunn og dertil gangtid til lokasjon for hvert enkelt fartøy.

For andre oljevernfartøy henter en fra NOFO sin pool av oljevernfartøy for sleping. Her legges det til grunn at fartøy vil være tilgjengelig etter 24 timer.

NOFO anbefaler at en legger til grunn maks 6 oljevernfartøy for sleping innen 24 timer og deretter 6 nye oljevernfartøy for sleping innen 48 timer. Oljevernfartøy utover dette vil komme fortløpende.

Responstid oljevernfartøy til sleping Barentshavet
Responstidskrav Slepefartøy fra
24 timer NOFO pool for oljevernfartøy for sleping med avstander fra Hammerfest under 120 nautiske mil
36 timer NOFO pool for oljevernfartøy for sleping med avstander fra Hammerfest over 120 nautiske mil
Under 24 timer Redningsselskapets fartøy kan benyttes fra utvalgte stasjoner til lokasjoner inntil 120 nautiske mil fra stasjonen
Kortere responstidskrav enn hva Redningsselskapet kan dekke Særskilt avtale gjennom NOFO

Ved bruk av NSSRs fartøy i analyser anbefales det maks å legge til grunn 3 av deres fartøy i en mobiliseringsfase.

 

Mobilisering av vaktlag på NOFOs baser

Hver base har to vaktlag.

Responstid vaktlag 01 er 3 timer

Responstid vaktlag 02 er 30 timer

2 systemer i beredskap

Mobiliseringstid

Merknader

System 01

Innen 10 timer

Lossing, lasting og klargjøring.

NOFO besetning for basens første system er på 3 timers beredskap

System 01 Sandnessjøen

Innen 20 timer

Færre fartøy tilgjengelig fra Sandnessjøen gjør at responstiden er satt til 20 timer.

For tiden kun system 01 tilgjengelig fra Sandnessjøen

System 02

Innen 30 timer

NOFO besetning for basens andre system er på 30 timers beredskap

 

Responstid tankfartøy

Tankfartøy vil være tilgjengelig for NOFO gjennom egen avtale med Altera.

NOFO vil under en oljevernaksjon kunne benytte tankfartøyene som mellomlagringsstasjoner for emulsjon. 

Responstid Haltenbanken og sørover er innen 36 timer

Responstid Barentshavet innen 72 timer

 

Transitthastigheter til bruk i analyser

Fartøy Hastighet
OR fartøy 14 knop
Oljevernfartøy offshore 10 knop
Redningsselskapet 20 knop
Tankfartøy 15 knop
Oljevernfartøy kystnært 7 knop

14 knop for OR fartøy er en konservativ tilnærminng, men har vist seg å være en god verdi for planformål. Fartøysspesifikke hastigheter som kan være høyere er basert på operatørenes tilbakemeldinger

 

Mobilisering av kystnære systemer til NOFO base

  Fullt utbygd med 10 kystsystemer  Antall fartøy Minimum 1 system innen
Hammerfest Innen 48 timer 16 fartøy* 48 timer
Sandnessjøen Innen 120 timer 16 fartøy* 48 timer
Kristiansund Innen 120 timer 16 fartøy* 48 timer
Sløvåg Innen 120 timer 16 fartøy* 48 timer
Stavanger Innen 120 timer 16 fartøy* 48 timer
* 10 Kystsystem består av 16 fartøy. Hvorav 10 er oppsamlingssystem, 4 er opptakssystem, og 2 er kommando- og støttesystem. Ett komplett kystsystem består av 3 fartøy.
Etter 20 døgn vil alt beredskapsmateriale NOFO har for IGK til bruk i barriere 3 og 4 være tilgjengelig hvor som helst på kysten
Fra Lofoten og sørover vil utstyr og fartøy kunne transporteres til egnede kaier innenfor de oppgitte responstider

 

Utsetting av utstyr

Det regnes 1 time for utsetting av oljevernutstyr fra fartøy. 

Dette gjelder både for utstyr for mekanisk oppsamling og utstyr for dispergering

 

Tilgjengelighetsfaktor for fartøy benyttet i beredskap i barriere 1 og 2

Fartøy som benyttes i barriere 1 og 2 har mannskapsskifter, dokkinger, seilingsmønster og forpliktselser for sertifikatopprettholdelse som medfører at de i mindre perioder ikke vil være tilgjengelig som beskrevet i Planverket. 

NOFO anbefaler dermed at man i analyser benytter følgende tilgjengelighetsfaktor for beregning av fullt utbygd barriere 1 og 2.

1-4 systemer +1  system
5-8 systemer +2 system
9-12 systemer +3 system
> 12 systemer +4 system
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet