Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger
Organisatoriske

Organisatoriske forutsetninger er beskrivelser av personell og utstyrs plassering som har innvirkning på tilgjengelighet. Disse omfatter:

 • Frigivelsestid for fartøy i stående beredskap
 • Responstid oljevernfartøy for sleping
 • Mobilisering av vaktlag på NOFOs baser
 • Responstid tankfartøy
 • Transitthastigheter
 • Miljøundersøkelser
 • Mobilisering av kystnære oljevernfartøy til NOFO base
 • Personellressurser kyst og strand

Frigivelsestid for fartøy i stående beredskap

Område

Frigivelsestid

Gangfart

Senterposisjon

Goliat

4 timer

14 knop

N 71o 18’ E 022o 15’

Haltenbanken

6 timer

14 knop *

N 65o 09’ E 007o 08’

Aasta Hansteen

6 timer

14 knop*

N 66o 33' E 007o 36'

Gjøa

4 timer

14 knop

N 61o 15’ E 003o 39’

Tampen

6 timer

14 knop *

N 61o 14’ E 002o 02’

Troll/Oseberg

6 timer

14 knop *

N 60o 45’ E 003o 20’

Sleipner/Utsira Nord

6 timer

14 knop *

N 59o 17’ E 002o 31’

Sleipner/Utsira Sør

6 timer

14 knop *

N 58o 25’ E 001o 52’

Ula/Tambar

6 timer

14 knop

N 57o 03’ E 003o 00’

Ekofisk

6 timer

14 knop

N 56o 24’ E 003o 22’

* Statoil oppgir at det i plansammenheng kan legges til grunn en hastighet på 17 knop for disse fartøyene.

* Fartøyene som bekler rollen vil kunne variere, eksempelvis ved avløsning for mannskapsskifte eller nødvendig vedlikehold

For avløser fartøyene gjelder følgende responstider og posisjoner. Her legges den posisjonen som er lengst vekk til grunn for beregningen. 

Område Frigivelsestid Gangfart Mest nordlig posisjon Mest sørlig posisjon
Avløser Nord Goliat 4 timer 14 knop N 71o 18’ E 022o 15’ N 70o 38,3’ E 023o 36’ 
Avløser Sør  6 timer 14 knop*  N 66o 33,5’ E 007o 35,5’ N 58o 25’ E 001o 52’

 

Responstid oljevernfartøy for sleping

For Redningsselskapet legges 2 timer frigivelse til grunn og dertil gangavstand

For andre oljevernfartøy henter en fra NOFO sin pool av oljevernfartøy for sleping. Her legges det til grunn at fartøy vil være tilgjengelig etter 24 timer 

For Barentshavet gjelder egne responstider, se tabellen nedenfor.

Responstid oljevernfartøy til sleping Barentshavet
Responstidskrav Slepefartøy fra
24 timer + NOFO pool for oljevernfartøy for sleping med avstander fra polarbase under 120 nautisk mil
36 timer + NOFO pool for oljevernfartøy for sleping med avstander fra polarbase over 120 nautisk mil
Under 24 timer Redningsselskapets fartøy kan benyttes fra utvalgte stasjoner til lokasjoner inntil 120 nautiske mil fra stasjonen
Kortere responstidskrav enn hva Redningsselskapet kan dekke Særskilt avtale gjennom NOFO

Mobilisering av vaktlag på NOFOs baser

Hver base har to vaktlag.

Responstid vaktlag 01 er 3 timer

Responstid vaktlag 02 er 30 timer

2 systemer i beredskap

Mobiliseringstid

Merknader

System 01

Innen 10 timer

Lossing, lasting og klargjøring.

NOFO besetning for basens første system er på 3 timers beredskap

System 01 Sandnessjøen

Innen 20 timer

Færre fartøy tilgjengelig fra Sandnessjøen gjør at responstiden er satt til 20 timer.

For tiden kun system 01 tilgjengelig fra Sandnessjøen

System 02

Innen 30 timer

NOFO besetning for basens andre system er på 30 timers beredskap

 

Responstid tankfartøy

Tankfartøy vil være tilgjengelig for NOFO gjennom egen avtale med Teekay.

NOFO vil under en oljevernaksjon kunne benytte tankfartøyene som mellomlagringsstasjoner for emulsjon. 

Responstid Haltenbanken og sørover er innen 36 timer

Responstid Haltenbanken og nordover er innen 72 timer

 

Transitthastigheter

Fartøy Hastighet
OR fartøy 14 knop
Oljevernfartøy offshore 10 knop
Redningsselskapet 20 knop
Tankfartøy 15 knop
Oljevernfartøy kystnært 7 knop

14 knop for OR fartøy er en konservativ tilnærminng, men har vist seg å være en god verdi for planformål. Fartøysspesifikke hastigheter som kan være høyere er basert på operatørenes tilbakemeldinger

 

Miljøundersøkelser

NOFO har avtaler med SINTEF, NINA og Akvaplan-niva for miljøundersøkelser. SINTEF leverer tjenester innen oljekjemi, NINA leverer leverer tjenester som går på kartlegging av sjøfugl og sjøpattedyr. Akvaplan-niva leverer tjenester relatert til strandundersøkelser

Mobiliseringstider er som følger:

 • SINTEF: 24 timer
 • NINA 24 timer
 • Akvaplan-niva 48 timer

Mobilisering av 10 kystnære system til NOFO base

  Fullt utbygd med 10 kystsystem  Antall fartøy Tidligst iverksettelse
Hammerfest Innen 48 timer 16 fartøy* 48 timer
Sandnessjøen Innen 120 timer 16 fartøy* 48 timer
Kristiansund Innen 120 timer 16 fartøy* 48 timer
Mongstad Innen 120 timer 16 fartøy* 48 timer
Stavanger Innen 120 timer 16 fartøy* 48 timer
* 10 Kystsystem består av 16 fartøy. Hvorav 10 er oppsamlingssytem, 4 er opptakssystem, og 2 er kommando- og støttesystem
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet