Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan
Varsling og mobilisering

Dersom det skjer et oljeutslipp varsler man NOFO på telefon  51563016.
NOFO Beredskapsvakt vil være kontaktpunkt inntil operasjonsledelsen overtar.
NOFO Operasjonsledelse skal være på plass i beredskapssentralen innen 1 time etter varsling.

Ved kontakt av NOFO

NOFO beredskapsvakt skal ved mottak av melding kategorisere denne som følger:

Informasjon til NOFO

  • Melding om hendelse som ikke har potensiale for søl, forutsatt den informasjon en har nå
  • Forespørsel om mulig informasjon og enkel rådgivning

Det skal ikke forventes noen aksjon fra NOFO

Varsling til NOFO 

  • En melding der NOFO blir varslet og bedt om å bistå basert på potensiale i en situasjon, selv om det ikke nødvendigvis er påvist søl så langt. 

Vakthavende hos NOFO vil som minimum avklare følgende:

  • Navn og posisjon på aktuelt objekt eller område
  • Har operatør iverksatt tiltak ifm situasjonen?
  • Forventes det at NOFO skal iverksette noe på bakgrunn av denne samtalen?
  • Kontaktinformasjon til innringer, eller den man ønsker videre kontakt mot

Mobilisering av vaktlag

NOFO vil mobilisere vaktlag ved følgende situasjoner:

  • Ved sannsynlighetsovervekt for at NOFO vil bli bedt om å løse/utføre konkrete oppgaver
  • Usikkert bilde over situasjonen, men det er potensiale for olje på sjø
  • Anmodning om mobilisering av ressurser

Under er det lenker til NOFO sine maler for aksjonsplan og mobiliseringsordre

Mal for aksjonsplan med vedlegg

NOFO mobiliseringsordre

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet