Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Ressurser og kapasiteter chevron_right NOFOs ressurser chevron_right Fjernmåling
Fjernmåling i NOFO

Målet med fjernmåling er å sikre et løpende situasjonsbilde (COP - Common Operating Picture) for innsatsleder sjø, innsatsleder kyst, operasjonsledelsen, aksjonsledelsen og andre aktører på land. Fokus vil være å få oversikt over oljens posisjon, areal og bekjempbarhet uavhengig av sikt- og lysforhold.

Fjernmåling innebærer en koordinert utnyttelse av flere informasjonskilder som til sammen skal gi et tilnærmet nært sanntidsbilde. Verktøykassen av fjernmålingskapasiteter må inneholde sensorer som kan detektere og sensorer som kan kartlegge oljen. 

Når fjernmåling sammenholdes med prognoseverktøy, vil det være mulig å utøve løpende støtte til taktisk og operativ disponering av NOFO’s mekaniske og kjemiske oljevernressurser.

Fjernmåling kan utføres fra innretning, skip, satellitt, fly, helikopter eller fra land. Sensorene kan være aktive (sende ut og motta energi) eller passive (kun motta energi).

Fjernmåling er en nødvendighet og en forutsetning for å få til effektive oljevernaksjoner.

For å gjennomføre dette, må fjernmåling være på plass både dag og natt.

Fjernmålingen skal
 • Oppdage og bestemme posisjon, areal og mengde av olje på overflaten.
 • Lokalisere områder med bekjempbar olje.
 • Støtte fartøy (Innsatsleder) med å holde et oversiktsbilde over omfang.
 • Kartlegge miljøressurser (fugleansamlinger, marine sjøpattedyr, oljeskadet vilt)
NOFO har følgende ressurser som kan benyttes i en oljevernaksjon. 
 • Satellitter
 • Overvåkingsfly
 • Droner
 • Skipsbaserte sensorer (oljedeteksjonsradar / infrarød sensor)
 • AIS bøyer
 • Visuell observasjon
 • Maritime Broadband Radio (MBR)
Operasjonelle forhold

Overvåkingen og valg av verktøy vil bli tilpasset de stedlige sikt- og lysforholdene.

Fjernmåling med bruk av satellitt for deteksjon av mulig akutt forurensning på sjø er uavhengig av lys- og sikt, mens oppfølging av slike observasjoner kan skje både med visuelle teknikker og sensorer avhengig av de rådende sikt- og lysforhold.

Overvåkingen og valg av verktøy må være tilpasset de stedlige sikt, lys og værforholdene som råder.

Fjernmåling med bruk av satellitt for deteksjon av mulig akutt forurensning på sjø er uavhengig av lys- og sikt, mens oppfølging av slike observasjoner kan skje både med visuelle teknikker og sensorer avhengig av de rådende sikt- og lysforhold.

Vindens og oljens egenskaper er avgjørende om oljen lar seg detektere eller ikke.

Ulike nivå fjernmåling
Ulike nivå fjernmåling

Følgende verktøy er tilgjengelig under ulike lys- og siktforhold:

Ulike sensorer fjernmåling
Ulike sensorer fjernmåling

 

Taktikker for fjernmåling

Verktøykasse - fjernmåling

Verktøykasse Fjernmåling 2022.JPG

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet