Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Ressurser og kapasiteter chevron_right NOFOs ressurser chevron_right Fjernmåling
Fjernmåling i NOFO

Fjernmåling er en nødvendighet i en oljevernaksjon for at ressursene som skal samle opp oljen, faktisk vet hvor oljen er og hvor den bekjempbare delen av oljen befinner seg både dag og natt. Fjernmåling bidrar også til klassifisere oljen og gir anslag over mengde av olje på havoverflaten.

Fjernmålingen skal
 • Oppdage og bestemme posisjon, areal og mengde av olje på overflaten.
 • Lokalisere områder med bekjempbar olje.
 • Støtte fartøy (Innsatsleder) med å holde et oversiktsbilde over omfang.
 • Kartlegge områder hvor det ikke er olje.
 • Kartlegge miljøressurser (fugl i luften og på åpen sjø, marine pattedyr, oljeskada vilt)
NOFO har følgende ressurser som kan benyttes i en oljevernaksjon. 
 • Satelitter
 • Overvåkingsfly
 • Droner
 • Skipsbaserte oljedeteksjonsradarer
 • Infrarøde kameraer på ulike sensorer
 • AIS bøyer
 • Visuell observasjon
 • Maritime Broadband Radio (MBR)
Operasjonelle forhold

Overvåkingen og valg av verktøy vil bli tilpasset de stedlige sikt- og lysforholdene.

Fjernmåling med bruk av satellitt for deteksjon av mulig akutt forurensning på sjø er uavhengig av lys- og sikt, mens oppfølging av slike observasjoner kan skje både med visuelle teknikker og sensorer avhengig av de rådende sikt- og lysforhold.

Ulike nivå fjernmåling
Ulike nivå fjernmåling

Følgende verktøy er tilgjengelig under ulike lys- og siktforhold:

Ulike sensorer fjernmåling
Ulike sensorer fjernmåling

 

Taktikker for fjernmåling

add Verktøykasse fjernmåling

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet