Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Ressurser og kapasiteter chevron_right NOFOs ressurser chevron_right Fjernmåling
Fjernmåling i NOFO

Fjernmåling er en nødvendighet i en oljevernaksjon for at ressursene som skal samle opp oljen, faktisk vet hvor oljen er og hvor den bekjempbare delen av oljen befinner seg. Fjernmåling bidrar også til klassifisere oljen og gir anslag over mengde av olje på havoverflaten.

NOFO har følgende ressurser som kan benyttes i en oljevernaksjon. 

  • Satelitter
  • Overvåkingsfly
  • Maritime Broadband radio (MBR)
  • Aerostat med kamera
  • Skipsbaserte oljedeteksjonsradarer
  • Infrarøde kameraer på ulike sensorer
  • AIS bøyer
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet