Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan chevron_right Strategier og taktikker chevron_right Barriere 4
Emulsjon i bølgeeksponert område

I områder som ikke er utsatt for vind og bølger er det mulig å benytte lettere og mindre utstyr, og det er også generelt et større operasjonsvindu for tiltak, med bedre HMS forhold for innsatspersonell.

Bølgeeksponert område
Bølgeeksponert område

Strategier

Nær stranden er det ofte store bevegelser og krefter i sjøen, i form av bølger og "drag". Dette gjør at lenser nær stranden ikke er egnet, og vil ha kort levetid dersom de settes ut. Strategien er derfor å bekjempe olje før den kommer inn til stranden ved bruk av hurtiggående systemer, samt å planlegge tiltak på "lesiden" (se beskrivelse av "Emulsjon i skjermet område"). Der dybde- og bølgeforholdene tillater det kan tyngre systemer anvendes og opptakere med thrustere dirigeres inn i bukter med flytende emulsjon.

Lenser

Hurtiggående systemer er egnet der forholdene tillater det, og tunge lenser kan benyttes under rolige værforhold, for eksempel:

 • NO800R
 • NO1200
 • Current Buster 4

Opptakere

Egnede opptakere under ulike bølgeforhold er angitt nedenfor, med valg av skimmerhode i forhold til viskositet av emulsjonen der det er aktuelt.

 • Transrec 150
 • Transrec 250
 • KLK 402/FoxDrum
 • KLK 602/FoxDrum
 • Lamor LWS 500
 • Sugebiler

Adkomst

Disse områdene har primært adkomst fra sjøsiden til arbeid i barriere 4. Ferger/arbeidsbåter for oppdrettsnæringen som plattformer for oljeopptagere og sugebilder vil være godt egnet da de ikke er dypgående. Adkomstmuligheter fra sjø- og landside er angitt i temakart for eksempelområdene.

Personell

Øvet og trenet personell er en forutsetning for riktig bruk av utstyr samt å ivareta HMS på en god måte i disse områdene.

Fjernmåling

Droner er også her godt egnet til å formidle oversikt og effektivisere operasjoner.

Utholdenhet og fleksibilitet

Det er behov for god etterretning om hvor det observeres oljeemulsjon, med rask vurdering av behov for tiltak, ut fra forventet drift og værprognoser. Spesielt viktig er prognoser om skifte fra påland- til fralandsvind, da emulsjonen under slike forhold vil drive ut av viker og bukter og spres over større områder.

Logistikk og forpleining

Avhengig av beliggenhet i forhold til infrastruktur, inkludert adkomst, innkvartering og forpleining vil arbeid enten foregå innen normal arbeidstid/korte perioder, eller  fra fremskutt depot/base, med muligheter for innkvartering og forpleining.

Avhending

Avhending vil skje gjennom avtale med SAR, og avhenge av mengde emulsjon og de ressurser som inngår i aksjonen. Mindre volumer oppsamlet emulsjon kan mellomlagres på IBC-containere, mens større mengder kan mellomlagres på lagringstanker. Eksempler er:

 • Markleen oilbag
 • Desmi RO-tank
 • Unibag/Oilbag
 • NOFI oljelekter

 

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet