Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Ressurser og kapasiteter chevron_right InterKommunale (IUA) ressurser
Ressurser

Kysten av fastlands Norge er inndelt i 26 interkommunale beredskapsregioner. I hver region er det etablert et Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA).

Hvert IUA er satt opp med eget beredskapsutstyr, i tillegg til at de har tilgang til statlig utstyr i IUA depoter. De fleste IUA har også avtaler med Sivilforsvaret om logistikk og forpleining under aksjoner.

Utstyr pr. 06.07.21 inkluderer:

  • 100 kubikkmeter lagringskapasitet på sammenleggbare tanker
  • 11 500 m lenser
  • 29 oljeopptakere

I tillegg kommer IBC-containere, absorberende lenser og annet utstyr.

 

Lenseoversikt (eksempel)

Eier Type Navn Lengde (m)
IUA Bergen Lett lense NOFI EP250 200 m i Boom Bag 200
IUA Bergen Lett lense NOFI EP250 300 m i Boom Bag 300
IUA Bergen Lett lense NOFI EP250 1300
IUA Bergen Mellomtung NOFI EP350 200
IUA Bergen Absorberende Absorberende lenser 200
IUA Sogn og Sunnfjord Mellomtung NOFI EP350 i Boom Bag 150
IUA Sogn og Sunnfjord Mellomtung NOFI EP500 400
IUA Sogn og Sunnfjord Mellomtung NOFI EP350 850
IUA Sogn og Sunnfjord Mellomtung NOFI EP250 575
IUA Sogn og Sunnfjord Lett lense Seacurtain 180
IUA Sogn og Sunnfjord Lett lense Expandi 4300 450
IUA Sogn og Sunnfjord Absorberende Absorberende lense 1150
IUA Nordfjord Lett lense NO 20F 4x25m i pakkramme 300
IUA Nordfjord Lett lense NOFI 350 EP 150 m i Boom bag 150
IUA Romsdal Lett lense NOFI 350 EP 150 m i Boom bag 150
IUA Nordmøre Lett lense NOFI 350 EP 150 m i Boom bag 150
IUA Sør-Trøndelag Lett lense NOFI 350 EP 150 m i pakkramme 450
IUA Namdal Lett lense NOFI 350 EP 150 m i pakkramme 450
IUA Helgeland Lett lense NOFI 350 EP 150 m i Boom bag 150
IUA Rana Lett lense NOFI 350 EP 150 m i pakkramme 450
IUA Salten Lett lense NOFI 350 EP 150 m i Boom bag 150
IUA Ofoten Lett lense NOFI 350 EP 150 m i Boom bag 150
IUA Lofoten-Vesterålen Lett lense NOFI 350 EP 150 m i Boom bag 150
IUA Sør Troms Lett lense NOFI 350 EP 150 m i pakkramme 450
IUA Midt- og Nord Troms Lett lense NOFI 350 EP 150 m i pakkramme 450
IUA Vest-Finnmark Lett lense NOFI 350 EP 150 m i pakkramme 450
IUA Midt-Finnmark Lett lense NOFI 350 EP 150 m i Boom bag 150
IUA Øst-Finnmark Lett lense NOFI 350 EP 150 m i Boom bag 150
IUA Haugesund Region Lett lense NOFI 350 EP 4x25 m i pakkramme 300
IUA Haugesund Region Lett lense NOFI 250 EP 4x25 m i pakkramme 400
IUA Sør-Rogaland Lett lense NOFI 350 EP 4x25 m i pakkramme 300
IUA Vest-Agder Lett lense NOFI 350 EP 150 m i Boom bag 150
IUA Midt-Agder Lett lense NOFI 350 EP 150 m i Boom bag 150
IUA Aust-Agder Lett lense NOFI 350 EP 4x25 m i pakkramme 300
IUA Vestfold Lett lense NOFI 350 EP 150 m i Boom bag 150
IUA Buskerud Lett lense NOFI 350 EP 150 m i Boom bag 150
IUA Indre Oslofjord Lett lense NOFI 250 EP 200m i Boom-bag 200
IUA Østfold Lett lense NOFI 350 EP 4x25 m i pakkramme 300
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet