Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Ressurser og kapasiteter chevron_right InterKommunale (IUA) ressurser
Ressurser

Kysten av fastlands-Norge er inndelt i 26 interkommunale beredskapsregioner. I hver region er det etablert et Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA).

NOFO har samarbeidsavtaler med de fleste IUAene langs kysten, og avtalene sikrer tilfang på både utstyr og personell ved en eventuell hendelse.

Hvert IUA er satt opp med eget beredskapsutstyr, i tillegg til at de har tilgang til statlig utstyr på IUA-depoter. De fleste IUAene har også avtaler med Sivilforsvaret vedr. logistikk og forpleining under aksjoner. Listene under gir en oversikt over IUAenes nøkkelmateriell som lenser, oljeskimmere og lagringsenheter per januar 2024.

add Lenser - IUA
add Oljeskimmere - IUA
add Lagringstanker - IUA
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet