Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan chevron_right Strategier og taktikker chevron_right Barriere 1 og 2
Kjemisk overflatedispergering

Illustrasjon på hvordan kjemisk dispergering kan forekomme på åpent hav

Kjemisk overflatedispergering kan gjennomføres som et isolert tiltak, eller i samhandling med mekanisk oppsamling. Ettersom kjemisk overflatedispergering foregår i høyere hastigheter enn mekanisk oppsamling, kan dispergeringsfartøyene dekke større avstander og raskere bevege seg mellom bekjempbare flak.

EDOCS-#29381-v1-BAUGdispergering.PNG

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet