Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Ressurser og kapasiteter chevron_right NOFOs ressurser
Baser og depoter

NOFO har fem baser med offshore oljevernutstyr som benyttes til å mobilisere OR-fartøy. I tillegg har NOFO to depoter i Finnmark.

Plasseringen av baser og depoter er vist på kartet nedenfor og i NOFO COP.

Mobiliseringstid ved basene er to timer fra utkall. I tillegg til utstyr må det mobiliseres personell til å operere utstyret.  Et vaktlag består av 4 NOFO-operatører. Det er to vaktlag på hver base som kan mobiliseres. Første vaktlag på 3 timer og siste vaktlag på 30 timer

Finnmark har i tillegg to depot med kyst- og strand utstyr.  Disse er lokalisert i Hasvik og Havøysund.  I tilknytning til disse depotene er det etablert egne vaktlag som mobiliseres ved en hendelse. I tillegg har NOFO plassert kystutstyr ved basene i Sandnessjøen og Kristiansund.

I daglig drift er det en driftsleder ved hvert depot som er ansvarlig for å ivareta den operasjonelle beredskapen, samt etterse og vedlikeholde utstyr.

NOFO baser og depot
NOFO baser og depot
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet