Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Ressurser og kapasiteter chevron_right NOFOs ressurser
Baser og depoter

NOFO har 5 baser med oljevernutstyr, som kan mobiliseres ombord på offshore OR-fartøy og/eller kystnære oljevernfartøy. I tillegg har NOFO 2 depoter i Finnmark.

Plasseringen av baser og depoter er vist på kartet nedenfor og i NOFO COP.

Mobiliseringstiden ved basene er 2 timer fra utkall. I tillegg til utstyr må det mobiliseres personell til å operere utstyret. Ett vaktlag består av 4 NOFO-operatører. Det er to vaktlag på hver base som kan mobiliseres; første vaktlag på 3 timer og siste vaktlag på 30 timer.

Finnmark har i tillegg 2 depot med kyst- og strandutstyr. Disse er lokalisert i Hasvik og Havøysund. I tilknytning til disse depotene er det etablert egne vaktlag, som mobiliseres ved en hendelse.

I daglig drift er det en driftsleder ved hvert depot som er ansvarlig for å ivareta den operasjonelle beredskapen, samt etterse og vedlikeholde utstyr.

NOFOs baser og depot
NOFOs baser og depot
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet