Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Ressurser og kapasiteter chevron_right NOFOs ressurser chevron_right Fjernmåling
Maritime Broadband Radio

Maritime Broadband Radio (MBR) er en kommunikasjonsplattform for nyttegjøring av relevant data fra de ulike sensorer som er tilgjengelige under en aksjon.

For å knytte sammen deltakere i en oljevernaksjon og nyttiggjøre seg av all data benytter NOFO MBR for deling av bilder, videoer, tale, polygoner mm.

MBR er et lukket nettverk med felles Common Operating Picture (COP) i øvelser eller aksjoner.

Pr i dag har alle fartøy i stående beredskap MBR om bord som jevnlig blir verifisert mot overvåkingsflyet LN-KYV for deling av data.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet