Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett
Innledning

NOFOs Planverk er blant annet bygget på en mengde datasett på forhold som påvirker muligheter for og prioritering av beredskap mot akutt forurensning. Mange av disse er geografiske datasett, og samtlige av disse er plassert i den geografiske delen av Planverket, som i sin helhet er tilgjengelig her.

Den systematiske strukturen i den geografiske delen av Planverket foreligger i følgende temagrupper:

  • Klimatiske forhold av betydning for beredskap mot akutt forurensning
  • Operasjonsvindu for ulike systemgrupper, basert på klimatiske forhold og systemegenskaper
  • Effektivitet og ytelse, gitt klimatiske forhold, operasjonsvindu og systemkapasitet
  • Miljøressurser som prioriteres beskyttet mot akutt forurensning
  • Infrastruktur og adkomst, som viser muligheter for adkomst til strandlinjen fra land og fra sjøsiden
  • Ressurser som er tilgjengelige for gjennomføring av beredskap mot akutt oljeforurensning

I kartdelen av Planverket foreligger også miljøstrategiske planer for NOFOs eksempelområder, og tilhørende temakart, sistnevnte nå utarbeidet med nasjonal dekning.

I tillegg til de geografiske datasettene er det samlet oversikter over samtlige forvitringsstudier gjennomført for norske råoljer, samt utviklet presentasjoner av nøkkelegenskaper for oljene ved utslipp til sjø som er av betydning for beredskap.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet