Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Kvalitetssikring chevron_right Dokumentasjon
Dispergeringseffektivitet

Dokumentasjon av dispergeringseffektivitet foreligger som resultater fra tester og forsøk ved anledningene angitt nedenfor. Som det fremgår av tabellen kan det foreligge flere resultater fra samme anledning, da fra separate tester og forsøk.

Oversikten er under utvikling.

År Uke Anledning Enhet Resultat
1994 23 Olje på vann % -99
1995 33 Olje på vann % -99
1995 33 Olje på vann % -99
1996 24 Olje på vann % -99
2006 19 Olje på vann % 90
2006 19 Olje på vann % 95
2011 23 Olje på vann % -99
2012 24 Olje på vann % -99
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet