Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Metoder og standarder chevron_right NOFO
BarKal

BarriereKalkulatoren (BarKal) er en Excelbasert modell for beregning av beredskapsbehov i barrierer.

 

BarKal er et verktøy som stilles åpent tilgjengelig for bruk i analyser og beregninger. Verktøyet tar utgangspunkt i beredskapskalkulatoren utviklet av Akvaplan-niva for Equinor, og videreutviklingen har blant annet omfattet oppdatering av systemer, ytelse og operasjonsvindu for NOFOs ressurser, i henhold til resultatene av arbeidsgruppens arbeid. 

                 Last ned BarKal 2024
                        Brukerveiledning BarKal 2024l
                        Brukerveiledning

                        Utdrag fra oljedatabase til bruk i BarKal

NOFO har videreutviklet BarKal i Q4 2023 og Q1 2024. I den nye versjonen er det gitt anbefalinger om bruk av systemtyper i barriere 3 og 4, og beregninger kan nå gjennomføres for fire sesonger. Det vil gjennomføres kurs i den nye versjonen i annen halvdel av april 2024, og versjonen med tilhørende brukerveiledning vil bli lagt ut på denne siden når kurs er avholdt.

 

Det er gjennomført to arbeider med fokus på behov for arbeidsinnsats ved strandrensing; det første av Akvaplan-niva på oppdrag fra Wintershall Dea Norge, og det andre i en arbeidsgruppe nedsatt av Faglig Forum. Konklusjonen fra disse arbeidene er som følger:

  • 4 meter renset strandlinje pr. arbeidsdag er et rimelig estimat for arbeidsmengde.
  • En volumøkning på 500 % som en følge av innblanding av annet materiale er et rimelig estimat for strender som ikke er ryddet i forkant.

For konkrete aktiviteter kan estimatene nyanseres, basert blant annet på oljens egenskaper, strandtype, grad av bølgeeksponering og oppløsning i oljedriftsberegninger.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet