Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Metoder og standarder chevron_right NOFO
BarKal

BarriereKalkulator (BarKal) er en Excelbasert modell for beregning av beredskapsbehov i barrierer.

BarKal er et verktøy som stilles åpent tilgjengelig for bruk i analyser og beregninger. Verktøyet tar utgangspunkt i beredskapskalkulatoren utviklet av Akvaplan-niva for Equinor, og videreutviklingen har blant annet omfattet oppdatering av systemer, ytelse og operasjonsvindu for NOFOs ressurser, i henhold til resultatene av arbeidsgruppens arbeid.

Det er gjennomført to arbeider med fokus på behov for arbeidsinnsats for strandrensning, det første av Akvaplan-niva på oppdrag av Wintershall Dea Norge, og det andre i en arbeidsgruppe nedsatt av Faglig Forum.

Konklusjonen fra disse arbeidene er som følger:

  • 4 meter renset strandlinje pr arbeidsdag er et rimelig estimat for arbeidsmengde.
  • En volumøkning på 500 % som en følge av innblanding av annet materiale er et rimelig estimat for strender som ikke er ryddet i forkant.

For konkrete aktiviteter kan estimatene nyanseres, basert blant annet på oljens egenskaper, strandtype, grad av bølgeeksponering og oppløsning i oljedriftsberegninger.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet