Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Ressurser og kapasiteter chevron_right NOFOs ressurser
Personell

 • Innsatsgruppe strand akutt (IGSA)
 • Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning (IUA)
 • Spesialteam
 • WWF Verdens naturforbund
 • Kystverkets depotstyrke

Innsatsgruppe strand akutt (IGSA)

IGSA skal bekjempe akutt oljesøl i strandsonen ved eventuelle oljeutslipp fra operasjoner på norsk kontinentasokkel. 

Ved akutte situasjoner vil gruppen settes inn i kritiske områder med hurtiggående båter og vil måtte håndtere utstyr som benyttes for å begrense skadene og konsekvensene av akutt forurensing. 

IGSA er gitt spesialopplæring, deltar i øvelser og klargjort til stående beredskap.

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA)

NOFO har avtaler med IUA i de områder som kan ble berørt av akutt forurensing på norsk sokkel.

Avtalen sikrer at NOFO kan benytte seg av IUA sine ressurser dersom akutt forurensing skulle true kyst og strandsonen innenfor IUAs geografiske område.

IUA stiller til rådighet personell og utstyr for bruk i arbeidet mot akutt forurensing.

Spesialteam

NOFO spesialteam består av 64 personer med kompetanse og kapasitet til å ivareta alle operasjonelle aspekter ved kyst- og strandaksjoner. Både som rådgiver til operasjonsledelse, skadestedsledelse og lagledelse.

NOFO spesialteam skal kunne bistå NOFOs operasjonsledelse samt være en samarbeidspartner, støttespiller, tilrettelegger og oppstartshjelper for IUA.

Operasjonelt vil det bistå med støtte til IUA ved:

 • Etablering
 • Strandbefaring
 • Logistikk
 • Strandrensing

WWF Verdens naturfond  

WWF stiller til rådighet personell for innsats i kyst- og strandsonen. 

Personell fra WWF har opplæring i strandrensing. 

Kystverkets depotstyrke

Kystverket har personell tilknyttet hvert av sine 16 depot. Disse er plassert langs hele kysten. 

I hvert lag inngår 11 personer som kan bidra i en strandaksjon. Personellet er også øvd og trent til å gå inn i rollen som skadestedsleder.

Personellressurser kyst og strand

Generell personellmatrise som gir en indikasjon på ressurser i en mobiliseringsfase

Avtaler Antall personer Tillegsinfo
IUA 10-20 personer i 10 dager Mobiliseringstid: 24 timer
IGSA 40 personer Mobiliseringstid: 36 timer
Spesialteam 63 personer i minimum 10 dager Mobiliseringstid: 24 timer
WWF 320 personer
 • 15 personer innen 48 timer
 • 50 personer innen 96 timer
Kystverkets depotstyrke 10 personer depot 16 hoveddepot langs kysten
 
Sum etter 96 timer (eksklusiv KyV):
IUA 20 + IGSA 40 + Spesialteam 63 + WWF 50 = 173 stk
Sum totalt (inklusiv KyV):
IUA 20 + IGSA 40 + Spesialteam 63 + WWF 320 + KyV depotstyrke 160 = 603 stk
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet