Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Ressurser og kapasiteter chevron_right NOFOs ressurser
Miljøundersøkelser

NOFO har avtaler med SINTEF, NINA og Akvaplan-niva for miljøundersøkelser.

Avtalene er forankret i Miljødirektoratets veileder «Krav til miljøundersøkelser etter akutte oljeutslipp» (TA 2955).

SINTEF: Miljøundersøkelser (olje på overflaten, i vannsøylen, sedimenter, strandsonen, mm.), analyser, modellering og rådgivning. Mobiliseringstid: 24 timer

NINA: Rådgivning/gjennomføring av kartlegging og undersøkelser av sjøfugl og sjøpattedyr. Mobiliseringstid: 24 timer

Akvaplan-niva: Rådgivning/gjennomføring av miljøundersøkelser kystnært og i strandsonen. Mobiliseringstid: 24 timer

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet