Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan
NOFO operasjonsledelse

NOFO har alltid ett vaktlag tilgjengelig for å mobilisere beredskapssentralen på Forus. 

NOFO har 6 vaktlag som rullerer hver uke med vaktoverlevering hver mandag 1200. I vaktlaget inngår personell med kompetanse innen fagområdene beredskapsledelse, logistikk, luft- og sjøoperasjoner, samt plan og miljø. 

NOFO Vaktlag
NOFO Vaktlag

NOFO Beredskapsleder

Beredskapslederen mobiliserer, koordinerer, og foreslår endringer til aksjonsplan.

Beredskapslederen rapporterer til Aksjonsledelse (AKL) ved operatør.

Beredskapsleder sine oppgaver inkluderer:

 • Lede oppstart av beredskapssentral i innledende fase
 • Sørge for at beredskapsrommet er klart til aksjon til enhver tid
 • Følge opp at bemanning er i henhold til behov til enhver tid
 • Sørge for at møteplan blir etablert og fulgt i samarbeid med Aksjonsleder
 • Sørge for at riktig bilde av situasjonen er presentert for Aksjonsleder til riktig tid
 • Påse at operasjonsledelsen følger Prosess for operasjonsledelse

NOFO Plan og miljø

 • Plan og miljø er ansvarlig for å bygge situasjonsbilde, inkludert drivbaner og værprognoser, samt dokumentere all aktivitet i beredskapssentralen
 • Plan og miljø er ansvarlige for å skaffe oversikt over ytre miljø og for langtidsplanlegging

NOFO Operasjon

 • Er ansvarlig for ledelse av pågående operasjoner samt å bistå med å planlegge for neste operasjonelle periode
 • Ansvarlig for utarbeidelse av innsatsordrer og for å koordinere innsats i alle barrierer
 • Støtter i oppdateringen av situasjonsbildet
 • Gir innspill til Plan og miljø for den neste langsiktige planperioden

NOFO Logistikk

 • Ansvarlig for å skaffe fartøy, luftressurser, utstyr, samband/IKT, personell og kjøretøy i henhold til de planer som foreligger. Enheten skal sørge for vedlikehold, reparasjon og erstatning av alle ressurser
 • Ansvarlig for at personell er på plass med den infrastrukturen som ligger rundt
 • Ansvarlig for å opprettholde lokal depotstruktur og sørge for god infrastruktur på disse 
 • Ansvarlig for å føre kostnadsoversikt med daglig “burn rate” og prognoser

Felles situasjonsbilde - NOFO Common Operating Picture (COP)

NOFO COP er en webbasert kartløsning som brukes for å bygge et felles situasjonsbilde på tvers av de ulike fag og lokasjoner i en oljevernaksjon. 

NOFO COP vil kunne gi ressursoversikter, oljens lokasjon og forventet drift, observasjoner av oljeskadet vilt, SCAT befaringer og annen geografisk informasjon i hendelsen. 

For en rask introduksjon til NOFO COP, se denne videoen

Hendelser som krever en utvidet organisasjonsstruktur

I en utvidet organisasjonsstruktur vil en typisk organisering av operasjonsledelsen fremstå som på denne figuren. I tillegg til en styrking av beredskapsleder sin stab, blir alle enhetene, det vil si Logistikk, Operasjon, Plan og miljø også styrket. Det etableres også en Økonomi og administrasjonsenhet.

Utvidet organisering
Utvidet organisering

Åpne film i full skjerm

add Prosess for NOFO operasjonsledelse
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet