Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett chevron_right Oljetyper og egenskaper
Innledning

Oljetypers egenskaper har stor betydning for miljørisiko- og beredskapsanalyser, samt for planlegging av beredskap. Det gjennomføres derfor forvitringsstudier for å identifisere ulike oljers egenskaper. Disse rapportene, samt utdrag av resultater tilrettelagt for ulike bruksområder er gjort tilgjengelig i denne delen av Planverket.

Følgende tilrettelagte oppslag er utarbeidet:

  • Geografisk oversikt over hvor oljeprøvene er hentet fra.
  • Nøkkelegenskaper; hvor egenskaper relevant for beredskapstiltak er oppsummert grafisk for samtlige oljer i alfabetisk regkkefølge, med nedlastbar grafikk.
  • Forvitringsstudier; med lenker til de enkelte rapporter og angivelse av årstall for studien. Også her med sorteringsmulighet.
  • Massebalanse; som viser hvordan fordampning, nedblanding og emulsjonsdannelse påvirker oljen etter utslipp til sjø.
  • Tetthet; Hvor oljene er listet alfabetisk, med sorteringsmulighet på tetthet i g/kg og API.
  • Forvitringsdata i Excel - format; med muligheter for nedlasting av hele databasen.

Husk kildehenvisning til NOFO Planverk ved bruk.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet