Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett chevron_right Klimatiske forhold
Temperatur

Temperatur i luft og sjø har betydning for beredskapen.

Lufttemperatur: Påvirker forhold som fartøysising samt utholdenhet/tidsbruk under strandrenseaksjoner. Velg deretter aktuell sesong i kartløsningen.

Overflate sjøtemperatur: Påvirker forvitringsforløpet for oljeutslipp til sjø, samt de samme forholdene som lufttemperatur. Velg deretter aktuell sesong i kartløsningen.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet