Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan chevron_right Strategier og taktikker
Fjernmåling

Målet med fjernmåling under aksjoner er å sikre et løpende situasjonsbilde for Innsatsleder sjø, innsatsleder kyst, operasjonsledelsen, aksjonsledelsen og andre aktører på land. 

Under aksjoner gjennomføres kontinuerlig en fjernmålingssyklus hvor man anvender de forskjellige fjernmålingssensorer etter behov.

Dette dekker de ulike behov for fjernmålingsinformasjon til beslutningsstøtte

Forholdet mellom fjernmålingsplan og innsatsordre er vist nedenfor

add Prosedyre for fjernmåling i NOFO
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet