Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan chevron_right Strategier og taktikker
Fjernmåling

Målet med fjernmåling under aksjoner er å sikre et løpende situasjonsbilde for Innsatsleder sjø, innsatsleder kyst, operasjonsledelsen, aksjonsledelsen og andre aktører på land.

Under aksjoner gjennomføres kontinuerlig en fjernmålingssyklus hvor man anvender de forskjellige fjernmålingssensorer etter behov.

Satellitt, overvåkingsfly og modellering er faste poster i plansyklusen og som en kan planlegge med gjennom en operasjonsperiode. 

Hvis en ser at en satellitt blir kansellert, at det ikke er optimale værforhold for deteksjon, at det ikke er forhold for å fly, er det viktig å ha ressurser som en kan benytte lokalt, herav OSD, droner, IR kamera, AIS bøyer og visuell observasjon.

Dette dekker de ulike behov for fjernmålingsinformasjon til beslutningsstøtte

Fjernmålingsplan / Schedule skal si når tid vi har dekning over et område og skisserer derav når tid vi har eventuelle gap i fjernmålingen.

Fjernmålingsplanen legger opp til å inkludere alle plattformer med tidspunkt/varighet.

  • Satellitt
  • Overvåkingsfly nasjonalt
  • Overvåkingsfly internasjonalt
  • Helikopter
  • Droner

Innsatsordren til eksempelvis overvåkingsfly inneholder en situasjonsbeskrivelse, med kart over området (gjerne med siste satellittbilde). Et definert oppdrag blir gitt og hvem flyet skal kommunisere med. Deltakende enheter og sambandskanaler blir også oppgitt i samme ordre. 

add Prosedyre for fjernmåling i NOFO
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet