Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Ressurser og kapasiteter chevron_right NOFOs ressurser chevron_right Fartøy
Stående beredskap

NOFO har tilgang til en flåte på 27 fartøy som er øvd og trent for døgnkontinuerlig operasjon ved behov. 12 av disse er fartøy i stående beredskap med oljevernutstyr permanent plassert ombord. Disse fartøyene er primært tiltenkt en rolle i barriere 1 og 2. Den stående beredskapen har også to avløserfartøy.

Tabellen og kartutsnittet under navngir ressursene og viser deres plassering.

Navn Hjemmehavn / base OR kapasitet (m3)
Esvagt Aurora Goliat (Hammerfest) N 71gr 18’ E 022gr 15’ 1546
Esvagt Bergen Sleipner/Utsira Sør (Ved Sleipner) N 58gr 25’ E 001gr 52’ 1125
Esvagt Stavanger Sleipner/Utsira Nord (ved Grane) N 59gr 17’ E 002gr 31’ 1150
Havila Troll Aasta Hansteen N66 33' E07 36' 1009
Ocean Alden Gjøa N 61gr 15’ E 003gr 39’ 1204
Ocean Response Sleipner / Utsira Sør - Avløserfartøy 1325
Skandi Hugen Tananger / Ekofisk N 56gr 24’ E 003gr 22’ 1604
Stril Barents Goliat/Hammerfest (supply/stby) - Avløserfartøy 2039
Stril Herkules Tampen (Statfjord/Gullfaks) N 61gr 14’ E 002gr 02’ 1367
Stril Mariner Tananger / Yme N 57˚ 49,1' E 004˚ 32,1' 1552
Stril Merkur Troll /Oseberg (mellom Troll og Oseberg) N 60gr 45’ E 003gr 20’ 1367
Stril Poseidon Halten Sør / Nordland (ved Heidrun) N 65gr 09’ E 007gr 08’ 1024

Plassering i NOFO COP

Mobilisering

NOFOs baser og fartøy i stående beredskap offshore
NOFOs baser og fartøy i stående beredskap offshore
Nordlige og sørlige posisjon for avløserfartøy
Nordlige og sørlige posisjon for avløserfartøy
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet