Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger
Scenarier

Ved et eventuelt utslippsscenario vil forløpet blant annet avhenge av lokasjon, tid på året, oljetype, vanndyp, og gass/oljeforhold. 

I det følgende er det gitt en beskrivelse av ulike generiske scenarier, med informasjon som er egnet for bruk i beredskapsanalyser. 

Beskrivelsene er gitt for de enkelte barrierer. Det er også etablert taktikker for bekjempelse av de ulike scenariene.

Scenariobeskrivelse barriere 1

Kjennetegn på scenarier i nær kilden kan være

 • Høy avdampning
 • Samlet, tykk emulsjon
 • Tynn, jevnt spredt emulsjon
 • Lavviskøs emulsjon eller ikke emulgert kondensat/olje

I scenarier nær kilden legger det til grunn kontinuerlig tilgang av fersk olje som utvikler seg til begynnende emulsjon.

Ved overflateutslipp forventer man at oljeemulsjonen i stor grad vil samle seg i en stripe som vil bevege som vektor påvirket av strøm og vind. Et eksempel er vist nedenfor.

Montara wellhead incident. Photo: Maritime New Zealand ©2018
Montara wellhead incident. Photo: Maritime New Zealand ©2018

Ved undervannsutslipp forventes det at oljen vil stige opp i nærheten av posisjon til leterigg/plattform og spre seg utover ett større areal. Et eksempel er vist nedenfor.

Innholdet av gass, eller GOR, vil også påvirke hvordan oljen kommer til overflaten og påvirke avdampning. Dette vil også påvirke arbeidsforhold nær kilden.

Scenariobeskrivelse barriere 2

Kjennetegn på scenarier langs drivbanen kan være

 • Samlet, tykk emulsjon
 • Tynn, jevnt spredt emulsjon
 • Lavviskøs emulsjon eller ikke emulgert kondensat/olje
 • Spredte flak

Oljen vil ta til seg vann og omdannes til en emulsjon. Det vil også være mindre mengder emulsjon tilgjengelig forutsatt at tiltak nær kilden har lykkes. 

Emulsjonen vil etter ett døgn begynne å brekke opp og spre seg utover. I begynnelsen som jevnt spredt fordeling og etterhvert også som mer spredte flak.

Scenariobeskrivelse barriere 3

Kjennetegn på scenarier i kystsonen kan være

 • Spredt emulsjon i lavstrømsområde
 • Spredt emulsjon i sterkstrømsområde

Hvis emulsjonen når kystsonen vil en se to mulige scenarier. Spredt emulsjon i lavstrømsområde. Med dette menes emulsjon som spres med kyststrømmen men alikevel i en slik hastighet at en kan benytte SH lenser. 

I tilfeller hvor emulsjonen treffer områder med sterkere strømmer vil emulsjonen bevege seg over større områder og en må benytte seg av HH lenser.

Scenariobeskrivelse barriere 4

Kjennetegn på scenarier i kystsonen kan være

 • Emulsjon i skjermet område
 • Emulsjon i tørrfallsområde
 • Emulsjon i bølgeeksponert område
 • Emulsjon i strømsterkt område
 • Remobilisert emulsjon med innslag av andre materialer

Nær strand eller land vil emulsjonen kunne komme i kontakt med annet materiale og bevege seg i en tilstand av remobiliseirng.

Lokale forhold inkludert vanndybde vil påvirke bevegelse av emulsjon og tiltaksalternativer.

Tiltak kan tenkes både fra sjø og land.

Scenariobeskrivelse barriere 5

Kjennetegn på scenarier på land er 

 • Emulsjon på land

I denne barriere er emulsjonen å betrakte som strandet og vil ikke lenger ha noen fare for å remobiliseres. 

Tiltak vil primært skje fra land hvor man har adkomst.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet