Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Velkommen til NOFOs Planverk

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) har blant sine oppgaver ansvar for å sikre at oljevernberedskapen til enhver tid er dimensjonert i samsvar med operatørenes behov og beredskapsplaner. Som et ledd i sitt arbeid har NOFO på vegne av operatørene på norsk sokkel utviklet et nettbasert planverk, som blant annet har målsetning om å:

  • Etablere enhetlig og kvalitetssikret underlag for analyser og planer
  • Sikre sammenlignbarhet av operatørenes beredskapsbehov
  • Ivareta verdien av investeringer i F&U, øvelser og trening
  • Sikre verifiserbarhet av NOFOs beredskapsevne
  • Ha en systematikk for inkludering av nye metoder og fremtidig utvikling
  • Identifisere fokusområder for videre F&U
  • Legge til rette for tilpassede, fleksible og kostnadseffektive beredskapsløsninger som tilfredsstiller vilkårene i operatørenes tillatelse til virksomhet

Planverket dokumenterer operatørenes beredskap mot akutt oljeforurensning, samt underlaget for beregning av beredskapens ytelse. I tillegg inneholder Planverket anbefalt informasjonsgrunnlag og forutsetninger for gjennomføring av miljørettede beredskapsanalyser.

Det er lagt opp til en navigering i Planverket ved hjelp av strukturen på venstre side. Den vil alltid være åpen og vise hvor du befinner deg.

Som en del av utviklingen i 2024 ble det etablert en kartløsning med temaer spesielt tilpasset Planverket, som gir mulighet til en sømløs kobling mellom tekstlig informasjon og innsyn i digitale kart.

Ta kontakt med Frode Engen, Nina Sjurseike eller Thor Egil Mortensen ved spørsmål. 

Oversikt over større oppdateringer