Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger chevron_right Beregning av ytelse
Systemgrupper

Systemtypene er inndelt i ulike grupper, ut fra hvilke forhold som definerer systemenes operasjonsvindu

Systemgruppe A

Operasjonsvindu inntil 4 m signifikant bølgehøyde og inntil 15 m/s vind, lysuavhengig 
  • NOFO J m/overløpsopptager
  • NOFO J m/HiVisc opptager
  • MOS Sweeper
  • NOFO kjemisk dispergering

Lenke til NOFO COP

Systemgruppe B

Operasjonsvindu inntil 2,5 m signifikant bølgehøyde og inntil 10 m/s vind, Lysuavhengig
  • Havgående offentlige ressurser

Systemgruppe C

Operasjonsvindu inntil 4 m signifikant bølgehøyde og inntil 15 m/s vind, Avhengig av lys, >5000 m horisontal sikt og >300 m vertikal sikt. Også avhengig av at det ikke er fare for ising
  • OSRL fly

Systemgruppe D

Operasjonsvindu inntil 1,5 m signifikant bølgehøyde Lysavhengig, >1000 m horisontal sikt
  • NOFO Kyst HH CB4
  • NOFO Kyst HH CB2
  • NOFO Kyst SH

Lenke til NOFO COP

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet