Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger chevron_right Beregning av ytelse
Systemgrupper

Systemtypene er inndelt i ulike grupper, ut fra hvilke forhold som definerer systemenes operasjonsvindu.

Systemgruppe A

Operasjonsvindu inntil 4 m signifikant bølgehøyde og inntil 15 m/s vind, lysuavhengig.
  • NOFO J m/overløpsskimmer
  • NOFO J m/høyviskositetsskimmer
  • NOFO Havgående høyhastighetssystem
  • NOFO Båtdispergering

Systemgruppe B

Operasjonsvindu inntil 2,5 m signifikant bølgehøyde og inntil 10 m/s vind, lysuavhengig.
  • Havgående offentlige ressurser

Systemgruppe C

Operasjonsvindu inntil 4 m signifikant bølgehøyde og inntil 15 m/s vind. Avhengig av lys, >5000 m horisontal sikt og >300 m vertikal sikt. Også avhengig av at det ikke er fare for ising.
  • OSRL-fly

Systemgruppe D

Operasjonsvindu inntil 1,5 m signifikant bølgehøyde. Lysavhengig, >1000 m horisontal sikt.
  • Høyhastighetssystem kyst
  • Konvensjonelt system kyst
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet