Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Endringer over tid
Større oppdateringer

På denne siden gis det informasjon om større oppdateringer, dvs. utvikling og oppdatering av Planverket som er av betydning for brukerne.

20.03.24:

  • Lansering av kartdelen av Planverket, hvor all relevant geografisk informasjon er samlet.
  • Oppdaterte verdier for operasjonsvindu, effektivitet og ytelse av systemer i barriere 3, hensyntatt operasjonslys i ulike regioner samt tidsandel horisontal sikt.
  • PDF-versjoner av temakart for eksempelområder er erstattet med koblinger til kartløsningen, noe som gjør temakartene tilgjengelige også utenfor eksempelområdene avgrensning.
  • Statisk presentasjon av klimatiske forhold er erstattet med koblinger til kartløsningen, med muligheter for sesongvis visning.
  • Generell kvalitetssikring og strukturering av innhold.
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet