Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett
Eksempelområder

Som en del av planlegging av oljevernberedskap i kyst- og strandsone har NOFO definert et sett med "Eksempelområder". Dette er områder med høy tetthet av miljøprioriterte lokaliteter, krevende logistikk, samt med utfordrende adkomst og operasjonsdyp. Eksempelområdene ansees i plansammenheng som dimensjonerende, i den forstand at dersom man har etablert en beredskap som tilfredsstillende håndterer utfordringer i disse områdene, vil den også være i stand til å håndtere situasjoner i øvrige kystområder, selvfølgelig med et omfang tilpasset hendelsen.

På sidene nedenfor er beliggenhet av eksempelområdene vist på et sett oversiktskart fra nord til sør. De er også tilgjengelig som et eget tema i NOFO COP.

For hvert eksempelområde er det utarbeidet tematiske kart i PDF storformat, tilgjengelig for nedlasting og bruk i eget arbeid. Disse er:

  • Havner og veier: Som viser mulig adkomst til strand fra land og sjø
  • Basiskart: Til bruk i operasjonsrommet
  • Miljøprioriterte lokaliteter: Visning av høyt miljøprioriterte lokaliteter med referanse til kildematerialet. For enkelte kart er også periodevis sårbarhet for ulike miljøressurser angitt.
  • Operasjonsdyp: Som viser muligheter og begrensninger for fartøysbaserte operasjoner, samt tørrfallsområder
  • Strandtyper: Som viser fordeling av ulike substrattyper (strandberg, sandstrand m.m.) innen området.

Anvendelse av kartmaterialet er beskrevet her. For enkelte områder er det i tillegg utarbeidet miljøstrategiske oljevernplaner, som også er tilgjengelige for nedlasting.

Finnmark

Troms

Nordland

Nord-Trøndelag til Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane til Hordaland

Rogaland til Østfold

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet