Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett chevron_right Oljetyper og egenskaper
Nøkkelegenskaper

I tabellen nedenfor er det presentert nøkkelegenskaper for samtlige råoljer og kondensater for norsk sokkel som det foreligger forvitringsstudier for. Informasjon vises for sommer- og vinterforhold, og for tid inntil 120 timer etter utslipp til sjø, for fire ulike vindstyrker. Nøkkelegenskapene omfatter egnethet av oljeemulsjonen for kjemisk dispergering, eksplosjonsfare som følge av fordampning,  samt egnethet av ulike typer opptakere for mekanisk oppsamling.

Ved «eksplosjonsfare på havoverflaten» er det forbundet eksplosjonsfare å bevege seg med et fartøy i et oljesøl.

Flammepunktet indikerer relativ flamme- og eksplosjonsfare for en olje. Oljer har ulike flammepunkt og må derfor fastsettes for hver enkelt olje. Det er forbundet med brann- og eksplosjonsfare å bevege seg i et oljesøl når flammepunktet til oljen er nær eller under sjøtemperaturen. Siden flammepunktet vil stige kraftig kort tid etter et utslipp av olje til sjø, vil det i praksis være en relativt kort fareperiode etter et utslipp av en råolje.

«Eksplosjonsfare ved tanking» er når råoljen har flammepunkt under 60°C.

For de fleste fartøy er det satt en grense for flammepunkt på 60°C for væsker som skal oppbevares på tanker ombord. OR fartøyene som NOFO benytter har OilRec notasjon, det vil si at de er utstyrt slik at de også skal kunne ta ombord olje med flammepunkt under 60°C i tankene.

Oljetype

Illustrasjon

Alta

Atla kondensat 2013

Avaldsnes

Balder blend

Brage

Brasse

Bream

Brynhild

Bøyla

Caurus

Draugen

Draupne (Ivar Aasen)

Drivis

Ekofisk blend

Ekofisk J

Eldfisk B

Eldfisk kompleks

Elli

Elli south

Embla

Fenja (Pil)

Forseti

Fossekall

Fram

Frøy

Garantiana

Gaupe

Gina Krog

Gjøa

Glitne

Goliat Blend

Goliat Kobbe

Goliat Realgrunnen

Grane

Grosbeak

Gudrun

Gudrun 2019

Gullfaks A/B

Gullfaks C

Gullfaks sør

Gyda

Havis

Heidrun

Heidrun Åre

Huldra

Jordbær

Kneler (Alvheim)

Kristin

Kvitebjørn

Kvitebjørn 2019

Lavrans

Lillefrigg

Linerle

Luno (Edvard Grieg)

Luno II

Maria

Martin Linge kondensat

Martin Linge olje

Marulk

Morvin

Njord

Norne

Norne Blend, Stær, Svale og Alve

Oda 2019

Ormen Lange

Oseberg A

Oseberg blend

Oseberg C

 Oseberg sør

 Oseberg sør 2000

Oseberg øst

Oselvar

Ringhorne

Sigyn

Skarfjell (Nova)

Skarv kondensat

Skarv olje

Skrugard

Sleipner kondensat

Sleipner vest

Smørbukk olje

Smørbukk kondensat

Smørbukk sør

Snøhvit

Snorre B

Snorre blend

Snorre TLP

Statfjord A

Statfjord C

Svalin

Tambar

Tau

Tordis

Trestakk

Troll

Trym

Tyrihans nord

Tyrihans sør

Ula

Vale

Vale 2001

Valhall

Varg

Vega

Veslefrikk

Vilje

Visund

Volund

Volve

Wisting central

Wisting

Yme

Åsgard

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet