Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett chevron_right Oljetyper og egenskaper
Nøkkelegenskaper

I tabellen nedenfor er det presentert nøkkelegenskaper for samtlige råoljer og kondensater for norsk sokkel som det foreligger forvitringsstudier for. Informasjon vises for sommer- og vinterforhold, og for tid inntil 120 timer etter utslipp til sjø, for fire ulike vindstyrker. Nøkkelegenskapene omfatter egnethet av oljeemulsjonen for kjemisk dispergering, eksplosjonsfare som følge av fordampning,  samt egnethet av ulike typer opptakere for mekanisk oppsamling.

Flammepunktet indikerer relativ flamme- og eksplosjonsfare for en olje. Flammepunktet er den laveste temperaturen hvor gassen av en olje kan bli antent av en gnist. Oljer har ulike flammepunkt, og flammepunktet må derfor fastsettes for hver enkelt olje.

Ved  «eksplosjonsfare på havoverflaten» er det forbundet brann/eksplosjonsfare å bevege seg med et fartøy i et oljesøl. Hvis oljens flammepunkt er nær, eller under, sjøtemperaturen, representerer oljen en eksplosjonsfare. Siden oljens flammepunkt vil stige kraftig kort tid etter et utslipp til sjø, vil det i praksis være en relativt kort fareperiode etter et utslipp av en råolje. Værsituasjonen har også stor innvirkning på dette og konsentrasjonen av antennbare gasser like over en fersk råolje vil være relativt høy i rolig vær (havblikk) og høy temperatur, mens det ved sterk vind vil skje en forholdsvis rask fortynning av de antennbare gassene.

«Eksplosjonsfare ved tanking» er når råoljen har flammepunkt under 60°C. For de fleste fartøy er det satt en grense for flammepunkt på 60°C for væsker som skal oppbevares på tanker om bord, men OR fartøyene som NOFO benytter har OilRec notasjon, det vil si at de er utstyrt slik at de også skal kunne ta ombord olje med flammepunkt under 60°C i tankene.

Nøkkelegenskaper merket med *(årstall) indikerer hvilket årstall OWM studien er gjort. 

add Bruk av tallmaterialet til nøkkelegenskaper

Tallgrunnlaget for utarbeidelse av nøkkelegenskaper ligger her

Felles for alle parametere er at det er lagt til grunn en konservativitet. Dette fordi forløp av endringer mellom tidsstegene ikke er kjent og fordi det er varierende lengde på tidsstegene.

Ett eksempel er dersom oljen er kjemisk dispergerbar ved 24 timer, men har redusert kjemisk dispergerbarhet etter 48 timer er den klassifisert som å ha redusert kjemisk dispergerbarhet etter 24 timer. 

Dispergering: Egenskaper ved etterfølgende tidssteg er lagt til grunn.

Eksplosjonsfare: Egenskaper ved foregående tidssteg er lagt til grunn.

Viskositet for opptakere: Egenskaper ved etterfølgende tidssteg er lagt til grunn. 

Oljetype

Illustrasjon

Aasta Hansteen Blend 2020

Alta 2016

Alve 2014 (*2017)

Atla kondensat 2013

 

Avaldsnes (Johan Sverdrup) 2012

Balder Blend 2010

Brage 2013

Brasse 2018

Bream 2011

Breidablikk 2023

Breidablikk_key_small.jpg

Brynhild 2015

Brynhild 2015_Key_Small.png

Bøyla 2016

Caurus 2011

Draugen 2008

Draupne (Ivar Aasen) 2012

Drivis 2017

Dugong 2022

Dugong 2022_Key_Small.png

Duva 2021

Dvalin kondensat 2020

Ekofisk blend 2002

Ekofisk J 2015

Eldfisk B 2015

Eldfisk kompleks 2015

Elli 1999

Elli South 1999

Embla 2002

Fenja (Pil) 2015

Fogelberg Kondensat 2021

Forseti 2002

Fossekall 2013

Fram 2013

Frosk 2020

Frøy 1996

Garantiana 2013

Gaupe 2011

Gina Krog 2018

Gjøa 2011

Glitne 2002

Goliat Blend 2008

Goliat Kobbe 2008 *(2010)

 

Goliat Realgrunnen 2003

Grane 1997

Grosbeak 2012

Gudrun 2012

Gudrun 2019

Gullfaks A 2010

Gullfaks C 2010

Gullfaks Sør 1996

Gyda 2002

Havis 2013

Heidrun 1999

Heidrun Åre 2004

Heidrun Åre 2023

Huldra 1998

Iris 2020

Jordbær 2011

Kneler (Alvheim) 2009

Kristin 2006

Kvitebjørn 2009

Kvitebjørn 2019

Lavrans 1997

Lillefrigg 1996

Lille Prinsen 2022

Lille Prinsen 2022_Key_small.png

Linerle 2005

Luno (Edvard Grieg) 2011

Maria 2013

Martin Linge kondensat 2016

Martin Linge olje 2016

Marulk 2014

Morvin 2008

Njord 1997* (2023)

Njord 2003

Norne 2018

Norne Blend 2010

Oda 2019

Ofelia 2023

Ormen Lange 2008

Oseberg A 2013

Oseberg Blend 2007

Oseberg C 1995*(2020)

Oseberg C 1999

 Oseberg Sør 2001

Oseberg Sør 2013

Oseberg Øst 1998*(2020)

Oseberg Øst 2013

Oselvar 2012

Ringhorne 2002

SF Nord Brent 2021

Sigyn 2017

Skarfjell 2014

Skarv kondensat 2014

Skarv olje 2004

Skogul 2020

Skrugard 2012

Sleipner 2002

Sleipner Vest 1998

Smørbukk kondensat 2003

Smørbukk olje 2003

Smørbukk Sør 2003

Snorre B 2004

Snorre blend 1999

Snorre TLP 2004

Snøhvit 2001

Solveig (Luno II) 2014

Statfjord 1999

Statfjord A 2001

Statfjord C Blend 2001

Statfjord C 2001 *(2021)

Stær 2010

stær-2010_key_small.png

Svale 2010

Svale_2010_key_small.jpg

Svalin 2014

Sygna Brent 2021

Tambar 2002

Tau 1999

TOR ll

TOR ll 2022_key_small.jpg

Tordis 1999

Trestakk 2008

Troll 1999

Trym 2011

Tyrihans Nord 2004

Tyrihans Sør 2004

Utgard kondensat 2021

Ula 1999

Vale 2001

Vale 2014

Valhall 2002

Valhall 2021

Varg 2000

Vega 2016

Veslefrikk 2012

Vilje 2009

Visund 2009

Visund Crude Oil 2020

Visund Sør Kondensat 2020

Volund 2010

Volve 2016

Wisting

Wisting Central 2017

Yme 1999

Yme 2023

Åsgard 2003

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet