Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett chevron_right Operasjon og ytelse
Operasjonsvindu

Med utgangspunkt i klimatiske forhold og oljevernsystemenes tekniske spesifikasjoner er det definert et operasjonsvindu for NOFOs systemgrupper. Operasjonsvinduet beskriver de forholdene hvor ulike systemer vil kunne operere, gitt historisk statistikk for klimatiske forhold. For årets fire sesonger vises tidsandel med operasjonsvindu som følger:

Systemgruppe A: NOFOs havgående systemer, primært anvendt i Barriere 1 og 2. Velg deretter aktuell sesong i kartløsningen.

Systemgruppe B: Havgående offentlige ressurser anvendt i Barriere 2. Velg deretter aktuell sesong i kartløsningen.

Systemgruppe D: Systemer anvendt i Barriere 3. Velg deretter aktuell sesong i kartløsningen.

Systemgruppe E: Systemer anvendt i Barriere 4. Velg deretter aktuell sesong i kartløsningen.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet