Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Planverket i bruk chevron_right Bruk
Aksjon, øvelser og tilsyn

Ved tilsyn av Planverket

De til enhver tid rådende værforhold vil alltid være styrende for innsats i forbindelse med en oljevernaksjon, uavhengig av hva som er beskrevet i dette Planverket. 

Dette vil også gjelde for tilsyn med dette Planverket.

Oljer som forvitrer og emulgerer

Norske råoljer vil over tid forvitre og emulgere, og kan nærme seg egenvekten til sjøvann, men vil normalt ikke synke.

Oljer kan klebre seg til annet materiale, som for eksempel sand. Dette kan gjøre oljeemulsjonen tyngre og medføre at den legger seg under vann.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet