Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger chevron_right Beregning av ytelse
Effektivitet

Ulike tiltaksalternativer har en maksimal effektivitet innen sitt operasjonsvindu som påvirkes av flere faktorer.

Mekanisk oppsamling

Opptakseffektivitet som funksjon av bølgehøyde er vist i figuren nedenfor. Fordeling av bølgehøyder innenfor operasjonsvinduet i 0,5 m intervaller benyttes til beregning av reell ytelse.

Effektivitetskurve, mekanisk oppsamling
Effektivitetskurve, mekanisk oppsamling

Kjemisk dispergering

Det legges til grunn samme optimale effektivitet innenfor operasjonsvinduet som for mekanisk oppsamling. I tillegg vil oljens og emulsjonens egenskaper ha innflytelse på effektiviteten av tiltaket.

I forvitringsstudiene for norske råoljer karakteriseres emulsjonen i tre intervaller: «Kjemisk dispergerbar», «Redusert kjemisk dispergerbarhet» og «Lav/dårlig dispergerbarhet». Disse intervallene er basert på emulsjonens viskositet, men viskositetsintervallene varierer en del mellom de ulike råoljene.

Verdiene er relatert til effektivitetstall oppnådd i to typer av laboratorietester, som vist i tabellen nedenfor. IFP-testen gjennomføres under lavenergi-forhold, mens MNS-testen gjennomføres under medium- til høyenergi-forhold. Det er også andre forskjeller på metodene, se f. eks. Daling, 2005.

Dispergerbarhet Kriterie IFP Kriterie MNS
Kjemisk dispergerbar / lett dispergerbar IFP-effektivitet > 50 %   MNS - effektivitet > 70-80 %
Redusert kjemisk dispergerbarhet IFP-effektivitet < 50 %  MNS - effektivitet > 5 %
Lav/dårlig dispergerbarhet   MNS - effektivitet < 5 %

Som det fremgår av tabellen er effektiviteten høy i det første intervallet, og svært lav i det siste. I intervallet «Redusert kjemisk dispergerbarhet» er imidlertid spennet svært stort. I og med at overgangen mellom disse intervallene er en funksjon av tid, med stadig synkende effektivitet av tiltaket, bør det vurderes om, og i så fall hvordan, kjemisk dispergering er et aktuelt tiltak i intervall 2.

Beregning av effektivitet innenfor operasjonsvinduet

Påføringsforhold 1:20 er lagt til grunn for dispergering i Planverket.

Systemgruppe A

E0 = (tidsandel bølger 0-0,5 m * 0,9) + (tidsandel bølger 0,5-1 m * 0,875) + (tidsandel bølger 1-1,5 m * 0,825) + (tidsandel bølger 1,5-2,0 m * 0,775) + (tidsandel bølger 2-2,5 m * 0,725) + (tidsandel bølger 2,5-3 m * 0,675) + (tidsandel bølger 3-3,5 m * 0,625) + (tidsandel bølger 3,5-4 m * 0,575)

Systemgruppe D

E0 = (tidsandel bølger 0-0,5 m * 0,9) + (tidsandel bølger 0,5-1 m * 0,875) + (tidsandel bølger 1-1,5 m * 0,825) 

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet