Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Kvalitetssikring chevron_right Dokumentasjon
Innsamlet materiale

Angivelse av oljevernsystemers ytelse er basert på et omfattende datagrunnlag, inkludert mer enn 30 olje på vann øvelser i perioden 1985 til dags dato, forsøk i testhaller og erfaringer fra utslippshendelser. 

Det er ulike kilder for de enkelte parameterene som inngå i formel for operasjonssyklus, kortfattet oppsummert nedenfor, med lenker til dokumentasjonsdatabasen.

  • Dispergeringseffektivitet - I hovedsak hentet fra tester utført i laboratorier (effektivitet av dispergering), og erfaringer i felt (effektivitet av påføring).
  • Skimmervirkningsgrad - I hovedsak informasjon innhentet fra olje på vann forsøk og tester i testhaller.
  • Pumperater - I hovedsak dedikerte tester, samt forsøk i testhaller. Her ligger også overføring til tankskip. 

Bruken av "-99" i datapunktene indikerer at det ikke er data tilgjengelig.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet