Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett chevron_right Klimatiske forhold
Innledning

Klimatiske forhold har betydning for mulighetsrommet og ytelsen av NOFOs beredskap. Der relevant er informasjonen presentert for fire sesonger, for å sikre konsistens med BarKal og rapportering av resultater fra oljedriftsberegninger.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet