Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett chevron_right Klimatiske forhold
Innledning

Denne delen av Planverket inneholder data som påvirker effektivitet og ytelse av beredskapsressurser, samt geografisk presentasjon av operasjonsvindu og ytelse for ulike grupper av beredskapsressurser.

Du finner alle parametere i venstremenyen

add Parameterspesifikasjon
Format: ESRI Shapefile
Projeksjon: UTM 33, WGS84
Lat: Lengdegrad
Long: Breddegrad
Month: Måned nr. (1-12)
Hs<=1.5m: Tidsandel signifikant bølgehøyde mindre eller lik 1,5 m
Hs<=2.5m: Tidsandel signifikant bølgehøyde mindre eller lik 2.5 m
Hs<=4m Tidsandel signifikant bølgehøyde mindre eller lik 4 m
Ws 2-15m/s: Tidsandel vind mellom 2 og 15 m/s
   
Øvrige kolonner ikke i bruk p.t.
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet