Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Kvalitetssikring chevron_right Dokumentasjon
Skimmervirkningsgrad

Dokumentasjon av skimmervirkningsgrad foreligger som resultater fra tester og forsøk ved anledningene angitt nedenfor. Som det fremgår av tabellen kan det foreligge flere resultater fra samme anledning, da fra separate tester og forsøk.

År Uke Anledning Resultat Enhet
1987 23 Olje på vann 60 %
1987 23 Olje på vann 57 %
1987 23 Olje på vann 51 %
1987 23 Olje på vann 59 %
1987 23 Olje på vann 83 %
1987 23 Olje på vann 61 %
1988 23 Olje på vann 43 %
1988 23 Olje på vann 37 %
1988 37 Olje på vann 64 %
1988 37 Olje på vann 61 %
1990 24 Olje på vann 32 %
1990 39 Olje på vann 50 %
2009 24 Olje på vann 90 %
2009 24 Olje på vann 27,5 %
2014 25 Olje på vann 74,5 %
2018 5 Testhall Kystverket 85 %
2018 5 Testhall Kystverket 70 %
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet