Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Kvalitetssikring chevron_right Dokumentasjon
Skimmervirkningsgrad

Dokumentasjon av skimmervirkningsgrad foreligger som resultater fra tester og forsøk ved anledningene angitt nedenfor. Som det fremgår av tabellen kan det foreligge flere resultater fra samme anledning, da fra separate tester og forsøk.

År Uke Anledning Enhet Resultat
1987 23 Olje på vann % 51
1987 23 Olje på vann % 57
1987 23 Olje på vann % 61
1987 23 Olje på vann % 60
1987 23 Olje på vann % 83
1987 23 Olje på vann % 59
1988 37 Olje på vann % 61
1988 23 Olje på vann % 43
1988 23 Olje på vann % 37
1988 37 Olje på vann % 64
1990 24 Olje på vann % 32
1990 39 Olje på vann % 50
2003 14 - - -99
2009 24 Olje på vann % 27,5
2009 24 Olje på vann % 90
2014 25 Olje på vann % 74,5
2018 5 Testhall Kystverket % 85
2018 5 Testhall Kystverket % 70
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet