Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Kvalitetssikring chevron_right Dokumentasjon
Pumperater

Dokumentasjon av pumperater foreligger som resultater fra tester og forsøk ved anledningene angitt nedenfor. Som det fremgår av tabellen kan det foreligge flere resultater fra samme anledning, da fra separate tester og forsøk.

År Uke Anledning Enhet Resultat
1987 23 Olje på vann m3/h 301
1987 23 Olje på vann m3/h 340
1987 23 Olje på vann m3/h 328
1987 23 Olje på vann m3/h 332
1987 23 Olje på vann m3/h 377
1987 23 Olje på vann m3/h 262
1987 23 Olje på vann m3/h 349
1988 37 Olje på vann m3/h 87
1988 23 Olje på vann m3/h 118
1988 37 Olje på vann m3/h 104
1988 23 Olje på vann m3/h 247
1988 37 Olje på vann m3/h 150
1990 24 Olje på vann m3/h 230
1990 24 Olje på vann m3/h 225
1990 39 Olje på vann m3/h 300
2008 24 Olje på vann m3/h 116
2009 24 Olje på vann m3/h 53
2009 24 Olje på vann m3/h 64
2009 24 Olje på vann m3/h 90
2015 24 Olje på vann m3/h 20
2016 39 Forespurt test m3/h 150
2016 46 Forespurt test m3/h 52,8
2016 46 Forespurt test m3/h 107
2016 50 Forespurt test m3/h 100
2017 25 Forespurt test m3/h 186
2017 27 Forespurt test m3/h 138
2017 36 Forespurt test m3/h 430
2017 26 Forespurt test m3/h 174
2017 36 Oljevernøvelse m3/h 430
2017 32 Forespurt test m3/h 178
2017 13 Forespurt test m3/h 62,4
2017 45 Transfer øvelse m3/h 217
2017 43 Forespurt test m3/h 410
2017 38 Forespurt test m3/h 340
2017 28 Forespurt test m3/h 357
2018 5 Testhall Kystverket m3/h 100
2018 5 Testhall Kystverket m3/h 135
2018 5 Testhall Kystverket m3/h 132
2018 5 Testhall Kystverket m3/h 380
2018 5 Testhall Kystverket m3/h 114
2018 5 Testhall Kystverket m3/h 160
2018 5 Testhall Kystverket m3/h 360
2018 5 Testhall Kystverket m3/h 350
2018 5 Testhall Kystverket m3/h 350
2018 5 Testhall Kystverket m3/h 290
2018 5 Testhall Kystverket m3/h 170
2018 5 Testhall Kystverket m3/h 388
2018 5 Testhall Kystverket m3/h 350
2018 5 Testhall Kystverket m3/h 179
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet