Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Kvalitetssikring chevron_right Dokumentasjon
Pumperater

Dokumentasjon av pumperater foreligger som resultater fra tester og forsøk ved anledningene angitt nedenfor. Som det fremgår av tabellen kan det foreligge flere resultater fra samme anledning, da fra separate tester og forsøk.

År Uke Anledning Resultat Enhet
1987 23 Olje på vann 340 m3/h
1987 23 Olje på vann 349 m3/h
1987 23 Olje på vann 328 m3/h
1987 23 Olje på vann 262 m3/h
1987 23 Olje på vann 332 m3/h
1987 23 Olje på vann 301 m3/h
1987 23 Olje på vann 377 m3/h
1988 23 Olje på vann 247 m3/h
1988 23 Olje på vann 118 m3/h
1988 37 Olje på vann 150 m3/h
1988 37 Olje på vann 104 m3/h
1988 37 Olje på vann 87 m3/h
1990 24 Olje på vann 230 m3/h
1990 24 Olje på vann 225 m3/h
1990 39 Olje på vann 300 m3/h
2008 24 Olje på vann 116 m3/h
2009 24 Olje på vann 90 m3/h
2009 24 Olje på vann 64 m3/h
2009 24 Olje på vann 53 m3/h
2015 24 Olje på vann 20 m3/h
2016 46 Forespurt test 52,8 m3/h
2016 50 Forespurt test 100 m3/h
2016 46 Forespurt test 107 m3/h
2016 39 Forespurt test 150 m3/h
2017 36 Forespurt test 430 m3/h
2017 28 Forespurt test 357 m3/h
2017 38 Forespurt test 340 m3/h
2017 43 Forespurt test 410 m3/h
2017 36 Oljevernøvelse 430 m3/h
2017 45 Transfer øvelse 217 m3/h
2017 13 Forespurt test 62,4 m3/h
2017 32 Forespurt test 178 m3/h
2017 26 Forespurt test 174 m3/h
2017 25 Forespurt test 186 m3/h
2017 27 Forespurt test 138 m3/h
2018 5 Testhall Kystverket 114 m3/h
2018 5 Testhall Kystverket 100 m3/h
2018 5 Testhall Kystverket 350 m3/h
2018 5 Testhall Kystverket 350 m3/h
2018 5 Testhall Kystverket 350 m3/h
2018 5 Testhall Kystverket 360 m3/h
2018 5 Testhall Kystverket 380 m3/h
2018 5 Testhall Kystverket 388 m3/h
2018 5 Testhall Kystverket 132 m3/h
2018 5 Testhall Kystverket 290 m3/h
2018 5 Testhall Kystverket 179 m3/h
2018 5 Testhall Kystverket 135 m3/h
2018 5 Testhall Kystverket 160 m3/h
2018 5 Testhall Kystverket 170 m3/h
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet