Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Ressurser og kapasiteter chevron_right NOFOs ressurser chevron_right Fjernmåling
Satellitt

NOFO har avtale med KSAT (Kongsberg Satellitt) om satelittdekning av alle produserende felt på norsk sokkel. 

NOFO er kontaktpunkt mellom KSAT og våre medlemmer og formidler informasjon fra varslene til mottaker.

Satelitt brukes som et overordnet deteksjonsverktøy for å si noe om total utbredelse av oljeflakene.

Vind spiller en viktig rolle i transporten av oljepartikler og er en sentral faktor i forvitringsprosessen til oljen som fordampning og emulsifisering. Vinden skaper brytende bølger som blander oljen inn i vannsøylen, og bestemmer overflateruheten til havet, som er essensiell for oljedeteksjon. Hvis vinden er for svak, vil oljefilmen ha en lignende signatur som den jevne overflaten, og derved svekket mulighet for deteksjon. 

Erfaringer tilsier at en har deteksjon av olje i vindspennet fra 0-20 m/s og at en kan oppdage mengder ned mot 7 liter olje på sjøen. 

Alle produserende felt dekkes en gang per 28 time.

Illustrasjonen under viser dekning for en dag.

Fjernmåling satelitt dekning.JPG

Fjernmåling Satelitt deteksjon.JPG

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet