Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Ressurser og kapasiteter chevron_right Statlige ressurser
Kystverkets depoter

Kystverket har oljevernutstyr plassert ved 15 depoter langs norskekysten.

NOFO har en samarbeidsavtale med Kystverket, og har tilgang til både beredskapsutstyr og personell på disse depotene ved en eventuell hendelse.

En fullstendig oversikt over Kystverkets depoter med oljevernutstyr finnes i den digitale delen av Planverket, og i NOFO COP. Felles for depotene er at de er satt opp med lenser, oljeskimmere, lagringstanker og containere med diverse beredskapsutstyr.

Listene under gir en oversikt over nøkkelmateriell som lenser, oljeskimmere og lagringsenheter på depotene per januar 2024.

add Kystverkets lenser
add Kystverkets oljeskimmere
add Kystverkets lagringstanker
Kystverkets depoter
Kystverkets depoter
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet