Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan chevron_right Strategier og taktikker chevron_right Barriere 4
Taktikker

I barriere 4 flyter olje og emulsjon nær stranden, og kan spres videre ved bølger, strøm og tidevann. Egnede generelle taktikker og tiltak er beskrevet nedenfor, i stor grad hentet fra Kystverkets håndbok Oljevernutstyr - metoder og bruk.

Skjerming, leding og låsing

Skjerming, leding og låsing
Skjerming, leding og låsing

Bruk av lenser i sterk strøm

leding
leding

 

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet