Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett chevron_right Klimatiske forhold
Vindforhold

Vind har betydning for bølgedannelse og forvitringsforløp for oljen ved utslipp til sjø, samt for systemers operasjonsvindu og deteksjon av akutt oljeforurensning. 

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet